Фармацевтичний факультет

 Фармацевтичний факультет готує фахівців за спеціальністю:

226 «Фармація, промислова фармація» (освітній ступінь "магістр") за двома формами навчання (денна та заочна), на базі двох рівнів:

Правила прийому на навчання для здобуття вищої фармацевтичної освіти:

Декан факультету

Паліброда Надія Михайлівна

кандидат медичних наук, доцент кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб

Помічник декана

Паламар Аліна Олександрівна

кандидат фармацевтичних наук, доцент

Провідний фахівець

Полянська Тетяна Сергіївна

Провідний фахівець

Верховецька Юлія Андріївна