Студентське наукове товариство

Науковий гурток кафедри фармації «ПАНАЦЕЯ»

Керівник СНГ асистент
Гончарук Яна Ігорівна

Староста СНГ
Нестерук Іванна Ігорівна

Студентський науковий гурток кафедри фармації був створений у 2005 р. За період існування його очолювали: доцент кафедри фармації Геруш О.В., асистенти Коровенкова О.М., Гаїна Ж.М., Музика Н.Я., Шлюсар О.І., Садогурська К.В., ас. Вацик М.М., ас. Ілащук П.Г., 

ас. Сидор В.В. На сьогодні науковим керівником є ас. Гончарук Я.І.

Мета діяльності наукового студентського гуртка полягає в наступному:

Для реалізації вищесказаного члени наукового студентського гуртка:

На сьогоднішній день в студентському науковому гуртку кафедри фармації займаються 8 студентів-гуртківців, які навчаються на фармацевтичному факультеті спеціальність «Фармація, промислова фармація», а саме: 

Сфера наукових інтересів гуртка включає фармакологічні, технологічні, фармакоекономічні, фармакогностичні та хімічні напрямки: 

План засідань студентського наукового гуртка на 2022-2023 н.р.

                  

Засідання гуртка проводяться 1 раз на 4 тижні (остання п'ятниця місяця) о 16.30.

Місце проведення: Целана 9, ІІ поверх,  аудиторія №5

Савчук Валерія під час завершального етапу досліду з вивчення впливу статинів на функціональний стан нирок у щурів на моделі ішемічно-реперфузивного ушкодження нирок

Адамчук Анастасія доповідає на «Medicalis» - XVIII Міжнародному конгресі студентів-медиків і молодих спеціалістів в області охорони здоров'я (Клуж-Напока, Румунія, 11-14 травня 2017 р.) з доповіддю "Chronorhythmic profile of quercetin impact on the antioxidant system under the conditions of the experimental acute kidney injury"


Богдан Ковальський доповідає на ICMS - XVI International Congress of Medical Sciences (Софія, Болгарія, 10-13 травня 2018 р.) з доповіддю "Statins improve survival of animals with acute renal injury"