Про кафедру

Історія кафедри

Кафедра фармації створена у серпні 2004 року на базі кафедри фармакології і фармації. 

Косуба Раїса Борисівна
Доктор медичних наук, професор

Із моменту заснування і по серпень 2009 року завідувала кафедрою доктор медичних наук, член Державного фармакологічного центру (ДФЦ) МОЗ України, керівник регіонального відділення ДФЦ МОЗ України у Чернівецькій області професор Косуба Р.Б. На момент створення кафедра розташовувалася у двох навчальних корпусах університету – по вул. Целана, 9 та в приміщенні вузлової клінічної залізничної лікарні ст. Чернівці по вул. Червоноармійській, 226. У 2007 році корпус кафедри із території залізничної лікарні було переведено в приміщення на бульвар Героїв Сталінграду, 11. Із 2008-2009 н.р. кафедра фармації розміщується в приміщеннях по вул. Целана, 9 та вул. Чорноморській, 17а.


У вересні 2009 р. при кафедрі фармації по вул. Целана, 9 було створено навчально-дослідну фармакогностичну ділянку з вирощування лікарських рослин загальною площею 200 м2, на якій зростає більше 20 видів лікарських рослин, серед яких трав’янисті рослини, дерева, кущі та напівкущі. На сьогодні ділянкою опікується кафедра фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії.


З червня 2012 р. при кафедрі почала функціонувати навчально-виробнича аптека «Університетська № 1», яка розміщена в корпусі по вул. Чорноморській, 17 а. Аптека має ліцензію на роздрібну торгівлю лікарських засобів та виробництво (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки – індивідуальне виробництво лікарських засобів за рецептами лікарів, на замовлення лікувально-профілактичних закладів та виготовлення внутрішньо-аптечної заготовки.

На першому етапі становлення кафедри до роботи зі студентами залучали фармацевтичних фахівців з числа працівників аптек міста Чернівці та області. Згодом колектив кафедри поповнився випускниками спеціальності «Клінічна фармація» нашого медичного університету. Консультативну та методичну допомогу кафедрі постійно надають досвідчені провізори вищої категорії: к.фарм.н., завідувач ЦРА № 28 м. Сокиряни, доцент кафедри фармації М.В. Коваль, а також начальник відділу фармацевтичного супроводу ОКУ «Центр» Головного управління охорони здоров’я у Чернівецькій області Г.Н. Акжигітов та завідувач ЦРА № 23 м. Сторожинця В.Д. Кушнір, які викладають на кафедрі за сумісництвом профільні фармацевтичні дисципліни, переважно слухачам циклів підвищення кваліфікації.

За період існування кафедри працівниками захищено 5 кандидатських дисертацій: Горошко О.М. (2010 р.), Музика Н.Я. 

(2010 р.), Коровенкова О.М. (2013 р.), Шлюсар О.І. ( 2013 р.), Гаїна Ж.М. (2013 р.), Сахацька І.М. (2014 р.), Зеленюк В.Г. (2016 р.), Паламар А.О. (2016 р.), Богдан Н.С. (2017 р.), Ткачук О.Ю. (2017 р.). Також заплановано і виконується докторська дисертація (О.В. Геруш) та 3 кандидатські дисертації (О.О. Ровінський, К.В. Садогурська, Н.А. Гудзь).  

Основними напрямками наукової діяльності кафедри є дослідження гострої та специфічної токсичності, встановлення характеру впливу, фармакологічної та біологічної активності (антиоксидантна, протимікробна, гіпоглікемічна та ін.) нових лікарських засобів, створених на основі природної сировини (капсули «Гепафісан» та «Фітовенол», гранули «Полігербагастрин» та «Гепатропін», новий комбінований олійний фітозасіб, препарати кверцетину, препарати з прополісу, листків тополі китайської, стевії та якону), та синтетичних засобів (статини, тіоцетам, похідні 5-карбофункціоналізованих (імідазол-4-іл) тіооцтових кислот, нанохрому цитрат); вивчення механізмів гепато- та нефропротекторних властивостей лікарських засобів із антиоксидантною активністю; співставлення терапевтичної ефективності та економічної доступності препаратів. У 2010 р. на кафедрі завершено виконання планової науково-дослідної роботи (НДР) «Фармакоекономічні аспекти і профіль фармакологічної дії на нирки кардіопротекторів метаболітної терапії (триметазидин, тіотриазолін, тіоцетам, мілдронат та ін.)» (керівники НДР: д.мед.н., професор Р.Б. Косуба, 2005-2008 рр., к.фарм.н., доцент О.В. Геруш, 2009-2010 рр.). У 2015 р. на кафедрі завершено виконання чергової планової НДР «Фармацевтичні та медико-біологічні аспекти дії препаратів із антиоксидантними властивостями». Тема НДР кафедри на 2016-2020 рр. - «Фармакологічне та фармакоекономічне обґрунтування застосування засобів з антиоксидантною активністю за ушкодження нирок та органів травлення» (реєстраційний номер 0116U002932). За результатами наукових досліджень співробітниками кафедри опубліковано понад 350 наукових праць, серед яких монографія, статті, тези доповідей, патенти, рацпропозиції, інформаційні листи.

Співробітники кафедри беруть активну участь в роботі міжнародних конференцій (Німеччина, Польща, Іспанія, Болгарія, Румунія), з’зїдах, конгресах та конференціях України та СНД, організації та проведенні науково-практичних конференцій  («Підготовка клінічних провізорів в Україні: досвід, проблеми та перспективи», Чернівці, 2007; «Фармакологія, фізіологія і патологія нирок», Чернівці, 2012).

З 2004 р. на кафедрі постійно функціонує студентський науковий гурток. Щороку кращі гуртківці здобувають призові місця на медико-фармацевтичних конференціях з міжнародною участю.

Кафедра є базовою для отримання фармацевтичної освіти як на до-, так і післядипломному етапах і здійснює багатоступеневу підготовку фармацевтичних фахівців: фармацевт (ОКР «молодший спеціаліст» та «бакалавр», денна і заочна форми навчання), провізор, провізор клінічний та провізор-інтерн (ОКР «спеціаліст»). На кафедрі навчаються студенти різних курсів спеціальностей «Фармація» та «Клінічна фармація». Студенти набувають знань, умінь та практичних навичок із професійно-орієнтованих дисциплін: аптечна та промислова технологія лікарських засобів,  фармакологія, менеджмент та маркетинг у фармації, організація та економіка фармації, фармакоекономіка, належна фармацевтична практика, медичне та фармацевтичне товарознавство, та ін. Для вдосконалення фахового та педагогічного рівня колектив кафедри тісно співпрацює з профільними кафедрами, викладачі проходять курси підвищення кваліфікації при Національному фармацевтичному університеті (м. Харків).

Окрім навчального процесу, викладачі кафедри велику увагу приділяють виховній роботі, яка полягає у формуванні у майбутніх провізорів та клінічних провізорів професійних якостей сучасного спеціаліста, розвитку творчих та інтелектуальних здібностей, розширенні світоглядного розвитку, національно-культурного та патріотичного виховання тощо. Доброю традицією стала активна участь в організації та проведенні мистецьких заходів в палаці «Академічний» співробітниками та студентами кафедри, приурочених до Дня фармацевтичного фахівця та міжнародного Дня студента.

Викладачі кафедри є керівниками 12-ти видів навчально-виробничих практик у студентів різних курсів, спеціальностей та рівнів акредитації. Навчально-виробничі практики з аптечної технології ліків студенти проходять на базах 3-х виробничих аптек м. Чернівців (аптека «Університетська № 1», МКП аптека-музей № 2, ОКП аптеки № 97) та аптек області. Аптека «Університетська № 1» є основною базою для проходження студентами-фармацевтами навчально-виробничих практик з профільних фармацевтичних дисциплін, проведення семінарських, практичних та відкритих занять, інтернатури провізорами-інтернами, циклів підвищення кваліфікації фармацевтичними працівниками аптечних закладів.  Базами виїзних навчальних практик із промислової технології лікарських засобів є фармацевтичні заводи (АТ «Галичфарм», м. Львів та ВАТ «Фармак», м. Київ).

З 2006 р. на кафедрі розпочато навчання провізорів-інтернів спеціальності «Клінічна фармація», з 2011 р. кафедра є профільною у підготовці провізорів-інтернів за спеціальністю «Загальна фармація».  Із 2007 року кафедра є базовою для підвищення фахового рівня аптечних працівників спеціальності «Фармація» ОКР «молодший спеціаліст». Досвідчені викладачі кафедри на передатестаційному циклі читають лекції і проводять практичні заняття з фармакології,  технології ліків, організації та економіки фармації. За 5 років при кафедрі фармації підвищили кваліфікацію майже 600 фармацевтів аптечних закладів м. Чернівці та області.

Підсумовуючи можна сказати, що хоча колектив кафедри  і досить молодий, однак працездатний, цілеспрямований та докладає максимальних зусиль для підготовки конкурентоспроможних фармацевтичних фахівців.