Пазинюк Анастасія Юріївна

ПАЗИНЮК АННА ЮРІЇВНА

pazyniuk.anna.ff15@bsmu.edu.ua

КВАЛІФІКАЦІЯ, НАУКОВИЙ СТУПІНЬ ТА ВЧЕНЕ ЗВАННЯ 

Кваліфікація «Провізор» за спеціальністю «Фармація» (2020)

ОСВІТА

2004-2015 – навчання в НВК №16 І-ІІІ ступенів, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.;

2015-2020 – навчання за спеціальністю «Фармація» у Буковинському державному медичному університеті.;

2020-2021 – навчання в інтернатурі за спеціальністю «Загальна фармація» у Буковинському державному медичному університеті.

ДОСВІД РОБОТИ

2020-2022 – викладач фахового коледжу Буковинського державного медичного університету;

2021-2022 – асистент кафедри фармації Буковинського державного медичного університету.

ДІЯЛЬНІСТЬ В УНІВЕРСИТЕТІ

• відповідальна на кафедрі фармації за організацію, методичне та наочне забезпечення навчального процесу, наповнення електронних навчальних курсів на сервері дистанційного навчання з основ медичного та фармацевтичного товарознавства для студентів коледжу.

ДИСЦИПЛІНИ

• організація та економіка фармації

• технологія ліків

• основи медичного та фармацевтичного товарознавства

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ПУБЛІКАЦІЇ

Автор 9 наукових праць, у тому числі 1 стаття в зарубіжному журналі, 8 тез доповідей. 

1)«Some peculiarities of teaching the subject «Organization and economy in pharmacy» to the master’s students of pharmacy» Basaraba R.Yu., Bohdan N.S., Pazyniuk A.Yu. (The 1st International scientific and practical conference «World science: problems, prospects and innovations» (October 1-3, 2020) Perfect Publishing, Toronto, Canada. 2020. P. 25-30.)

2) «Проблема поінформованості здобувачів освіти з положенням про академічну мобільність» Пазинюк А.Ю. (І Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Студентоцентроване навчання у закладах вищої та фахової передвищої освіти: стан і перспективи» (Чернівці, 14 квітня, 2021р.) – Чернівці: Чернівецький фаховий медичний коледж, 2021. – С.32-33)

3) «Актуальність заміни синтетичних антигельмінтних засобів рослинними» Богдан Н.С., Пазинюк А.Ю. (Актуальні питання теоретичної та практичної паразитології у медицині та фармації»: Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (Чернівці, 8-9 жовтня, 2020 р.) – Чернівці: Медуніверситет, 2020. – С.12-13)

4)«Features of pharmaceutical education abroad» Pazyniuk A.Yu. (103-я підсумкова науково-практична конференція з міжнародною участю професорсько-викладацького персоналу БУКОВИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 07, 09, 14 лютого 2022 року, м. Чернівці – с.389)

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

• Член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фармакологів України» та Міжнародного союзу фундаментальної та клінічної фармакології «IUPHAR» (з 2021 р.).

ХОББІ, ЗАХОПЛЕННЯ

• подорожі

• кулінарія