Клюйко Анастасія Анатоліївна

КЛЮЙКО АНАСТАСІЯ АНАТОЛІЇВНА

kliuiko.anastasiia.ff15@bsmu.edu.ua 

КВАЛІФІКАЦІЯ, НАУКОВИЙ СТУПІНЬ ТА ВЧЕНЕ ЗВАННЯ 

Кваліфікація «Провізор» за спеціальністю «Фармація» (2020)

ОСВІТА

2004-2015 – навчання в Берестівському НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів - ДНЗ» , с. Берестя, Дубровицький район, Рівненська область;

2015-2020 – навчання за спеціальністю «Фармація» у Вищому державному навчальному закладі України «Буковинський державний медичний університет»;

2020-2021 – навчання в інтернатурі за спеціальністю «Загальна фармація» у Буковинському державному медичному університеті.

ДОСВІД РОБОТИ

2020-2022 – викладач фахового коледжу Буковинського державного медичного      університету;

2021-2022 – асистент кафедри фармації Буковинського державного медичного університету.

ДІЯЛЬНІСТЬ В УНІВЕРСИТЕТІ

• відповідальна на кафедрі фармації за організацію, методичне та наочне забезпечення навчального процесу, наповнення електронних навчальних курсів на сервері дистанційного навчання з біофармації та фармацевтичної біотехнології

ДИСЦИПЛІНИ

• технологія ліків

• організація та економіка фармації

• біофармація та фармацевтична біотехнологія

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ПУБЛІКАЦІЇ

Автор 16 наукових праць, у тому числі 4 статті (3 у зарубіжних журналах), із яких 1 в науковому фаховому виданні, 12 тез доповідей. 

1. Паламар А. О., Клюйко А. А., Паліброда Н. М., Богдан Н. С., Ткачук О. Ю., Шпичак О. С. // Огляд фармацевтичного ринку антианемічних препаратів в Україні // Фармацевтичний Часопис Науково-практичний журнал 2020. № 4, м.Тернопіль. – Х. : Вид-во ТНМУ, 2020. – С. 47

2. Паламар А. О., Паліброда Н. М., Понеполяк Д. Д., Клюйко А. А., Сидор В. В.  // Роль вибіркової дисципліни «Побічна дія ліків» у підготовці фармацевтичних фахівців. // The VIII International Scientific and Practical Conference «World science: problems, prospects and innovations» (April 21-23, 2021) Perfect Publishing. Toronto, Canada. 2021.  P. 637

3. Паламар А.О., Геруш О.В., Клюйко А.А. // Основні аспекти дегельмінтизації у дітей // «Актуальні питання теоретичної  та практичної паразитології у медицині  та фармації» :  Матеріали  науково-практичної конференції з міжнародною участю (Чернівці, 8-9 жовтня, 2020 р.). – Чернівці: Медуніверситет, 2020. – С.54

4. Клюйко А.А., Арсеній А.Д. // Студентоцентровий підхід як чинник покращення якості навчання // Студентоцентроване навчання у закладах вищої та фахової передвищої освіти: стан і перспективи: матеріали І Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (14 квітня 2021 року) // за заг. ред. Ф.В. Кузик, Т.І. Бойчук, О.С. Стрижаковської, О.І. Гучко., Л.П. Українець, І.О. Мігальчан. Чернівці, 2021р. – С. 47

5. Паламар А.О. , Клюйко А.А.//  Вплив конкуренції на розвиток фармацевтичного ринку // «Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики» : Матеріали VIII науково-практичної internet-конференції з міжнародною участю (Харків, 12 листопада 2020 р.). – Х.: Вид-во НФаУ, 2020. – С. 37

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

• Член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фармакологів України» та Міжнародного союзу фундаментальної та клінічної фармакології «International Union of Basic & Clinical Pharmacology» (IUPHAR) (з 2021 р.).

ХОББІ, ЗАХОПЛЕННЯ

• фільми, література

• подорожі