Гончарук Яна Ігорівна

ГОНЧАРУК ЯНА ІГОРІВНА

Асистент кафедри
jana.honcharuk@gmail.com

КВАЛІФІКАЦІЯ, НАУКОВИЙ СТУПІНЬ ТА ВЧЕНЕ ЗВАННЯ 

Кваліфікація «Провізор» за спеціальністю «Фармація» (2017)

ОСВІТА

2001-2010 – навчання в ЗОШ №39 І-ІІІ ступенів, м. Чернівці;

2010-2013 – навчання в медичному коледжі «Монада», м. Чернівці за спеціальністю 

«Фармація», кваліфікація «молодший спеціаліст»;

2013-2017 – навчання за спеціальністю «Фармація» у Вищому державному навчальному закладі «Буковинський державний медичний університет»

2017-2018 – навчання в інтернатурі за спеціальністю «Фармація» у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького.

ДОСВІД РОБОТИ

2017-2019 – провізор (ТОВ «Перс»), провізор (ТОВ «Менго»)

2019-2022 – викладач фахового коледжу БДМУ;

2020-2022 – асистент кафедри фармації Буковинського державного медичного університету за сумісництвом

ДІЯЛЬНІСТЬ В УНІВЕРСИТЕТІ

• відповідальний секретар на випускних іспитах у студентів фахового коледжу спеціальності «Фармація, промислова фармація» ОКР «молодший спеціаліст» денної та заочної форм навчання (2020-2022 рр);

• відповідальна на кафедрі фармації за організацію, методичне та наочне забезпечення навчального процесу, наповнення електронних навчальних курсів на сервері дистанційного навчання з основ менеджменту та маркетингу у фармації; 

ДИСЦИПЛІНИ

• основи менеджменту та маркетинг у фармації 

• організація та економіка фармації

• технологія ліків

• розробка лікарських засобів

ПУБЛІКАЦІЇ

1. Determination of Carbohydrates content in Gentiana Cruciata NNOVARE ACADEMIC SCIENCES nt J App Pharm, Vol 13, Issue 1, 2021, 124-128, Lilia Budniak, Liudmila Slobodianiuk, Svitlana Marchyshyn, Pavlina Klepach, Yana Honcharuk

https://innovareacademics.in/journals/index.php/ijap/article/view/39820

2. О. Я. Міщенко, К. О. Калько, В. Ф. Осташко, Ю. І. Грешко, П. Г. Клепач, Я. І. Гончарук Клініко-економічні аспекти фібратів / Клінічна фармація - 2020. – Vol. 24, No. 4 – С. 15-22

3. Гончарук Я.І, Клепач П.Г КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ЛІКУВАННЯ ГЕЛЬМІНТОЗУ

Матеріали  науково-практичної конференції з міжнародною участю  «Актуальні питання теоретичної та практичної паразитології у медицині та фармації»– Чернівці – жовтень, 2020

4. Гончарук Я.І. ЛІКУВАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ КРОПИВИ ПРИ ВИПАДІННІ ВОЛОССЯ/

Матеріали 102-ї підсумкової науково-практичної конференції з міжнародною участю

професорсько-викладацького персоналу БДМУ – Чернівці – лютий, 2021 – С. 377 

5. THE ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF THE TABLETS WITH DRY EXTRACT OF

ROUND-LEAVED WINTERGREEN LEAVES/ Pharmacology OnLine, Vol.2, 2021, 672-679,

Budniak Liliia, Slobodianiuk Liudmyla, Darzuli Natalia, Honcharuk Yana

ІДЕНТИФІКАТОРИ ВЧЕНОГО

ORCID: orcid.org/0000-0002-1375-3568

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

• Член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фармакологів України» та Міжнародного союзу фундаментальної та клінічної фармакології «International Union of Basic & Clinical Pharmacology» (IUPHAR) (з 2021 р.);

• Член громадської організації «Всеукраїнська фармацевтична палата» (з 2019 р.).

ХОББІ, ЗАХОПЛЕННЯ

• подорожі