Загальний список дисциплін, що викладаються на кафедрі фармації

Перелік навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі фармації

ДОДИПЛОМНИЙ ЕТАП

ПІСЛЯДИПЛОМНИЙ ЕТАП

ПІДГОТОВКА ПРОВІЗОРІВ-ІНТЕРНІВ
(ІII - VI рівень акредитації)

1. Загальні  питання клінічної фармакології та медична рецептура

2. Організація управління та економіки фармації

3. Фармацевтична технологія

4. Фармакогнозія

5. Медичне постачання при надзвичайних ситуаціях

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ФАРМАЦЕВТІВ АПТЕЧНИХ ЗАКЛАДІВ
(І рівень акредитації)

1. Фармакологія

2. Фармакогнозія

3. Технологія лікарських форм

4. Організація та економіка фармації