Студентське наукове товариствоНауковий гурток кафедри фармації «ПАНАЦЕЯ»


 
                        

                        
                         
         Керівник СНГ асистент Гончарук Яна Ігорівна
 Староста СНГ Нестерук Іванна ІгорівнаСтудентський науковий гурток кафедри фармації був створений у 2005 р. За період існування його очолювали: доцент кафедри фармації Геруш О.В., асистенти Коровенкова О.М., Гаїна Ж.М., Музика Н.Я.,
 Шлюсар О.І., Садогурська К.В., ас. Вацик М.М., ас. Ілащук П.Г., 
ас. Сидор В.В. На сьогодні науковим керівником є ас. Гончарук Я.І.

Мета діяльності наукового студентського гуртка полягає в наступному:
 1. поглиблення вивчення студентами навчального матеріалу з профілюючих дисциплін;
 2. оволодіння навичками виконання наукової роботи;
 3. залучення активних студентів до науково-дослідної діяльності кафедри.
Для реалізації вищесказаного члени наукового студентського гуртка:
 • щомісячно проводять засідання гуртка з обговоренням наукових доповідей та реферативних робіт (остання п'ятниця кожного місяця)
 • приймають участь в проведенні кафедральних наукових семінарів
 • беруть участь в наукових конференціях, олімпіадах та конкурсах
 • залучають до роботи гуртка нових членів з числа студентів

На сьогоднішній день в студентському науковому гуртку кафедри фармації займаються 8 студентів-гуртківців, які навчаються на фармацевтичному факультеті спеціальність «Фармація, промислова фармація», а саме: 

 1. Гулко Орися Григорівна - IV курс 4 група, фармацевтичний факультет, спеціальність «Фармація, промислова фармація» ОС «магістр» (керівник ас. Ткачук О.Ю.)
 2. Палійчук Христина Володимирівна - ІІ курс 6 група, фармацевтичний факультет, спеціальність «Фармація, промислова фармація» ОС «магістр» (керівник ас. Клепач П.Г.)
 3. Нестерук Іванна Ігорівна - IV курс 5 група, фармацевтичний факультет, спеціальність «Фармація, промислова фармація» ОС «магістр» (керівник ас. Басараба Р.Ю.)
 4. Кузняк Вікторія Іванівна - ІІ курс, 2 група, фармацевтичний факультет, спеціальність «Фармація, промислова фармація» ОС «магістр» (керівник ас. Садогурська К.В.)
 5. Зеленчук Тетяна  - V курс, 1 група, фармацевтичний факультет, спеціальність «Фармація, промислова фармація» ОС «магістр» (керівник ас. Федотова М.С.)
 6. Ляшук Анастасія Борисівна  - І курс, 4 група, фармацевтичний факультет, спеціальність «Фармація, промислова фармація» ОС «магістр» (керівник ас. Богдан Н.С.)
 7. Багрій Лілія Олегівна  - ІІ курс, 1 група, фармацевтичний факультет, спеціальність «Фармація, промислова фармація» ОС «магістр» (керівник ас. Паламар А.О.)
 8. Чокан Вероніка - ІІІ курс, 2 група, фармацевтичний факультет, спеціальність «Фармація, промислова фармація» ОС «магістр» (керівник ас. Грешко Ю.І.)

Сфера наукових інтересів гуртка включає фармакологічні, технологічні, фармакоекономічні, фармакогностичні та хімічні напрямки: 
 • Вплив антиоксидантів на функції нирок.
 • Дослідження стану екстемпорального виготовлення лікарських засобів в Чернівецькій області.
 • Фармакоекономічний аналіз лікарських засобів
 • Фармакогностичний аналіз лікарської рослинної сировини
 • Дослідження біологічної активності похідних імідазолу
План засідань студентського наукового гуртка на 2022-2023 н.р.
                  


Засідання гуртка проводяться 1 раз на 4 тижні (остання п'ятниця місяця) о 16.30.
Місце проведення: Целана 9, ІІ поверх,  аудиторія №5 
 
Савчук Валерія під час завершального етапу досліду з вивчення впливу статинів на функціональний стан нирок у щурів
на моделі ішемічно-реперфузивного ушкодження нирок


Адамчук Анастасія доповідає на «Medicalis» - XVIII Міжнародному конгресі студентів-медиків і молодих спеціалістів в області охорони здоров'я (Клуж-Напока, Румунія, 11-14 травня 2017 р.) з доповіддю "Chronorhythmic profile of quercetin impact on the antioxidant system under the conditions of the experimental acute kidney injury"


Богдан Ковальський доповідає на ICMS - XVI International Congress of Medical Sciences (Софія, Болгарія, 10-13 травня 2018 р.) з доповіддю "Statins improve survival of animals with acute renal injury"