Студентське наукове товариствоНауковий гурток кафедри фармації «ПАНАЦЕЯ»


 
Sadogurska K.V.


   
Керівник СНГ асистент Садогурська Катерина Володимирівна
 Староста СНГ Сидор Валерія ВалеріївнаСтудентський науковий гурток кафедри фармації був створений у 2005 р. За період існування його очолювали: доцент кафедри фармації Геруш О.В., асистенти Коровенкова О.М., Гаїна Ж.М., Музика Н.Я.,
 Шлюсар О.І., на сьогодні науковим керівником є ас. Садогурська К.В.

Мета діяльності наукового студентського гуртка полягає в наступному:
 1. поглиблення вивчення студентами навчального матеріалу з профілюючих дисциплін;
 2. оволодіння навичками виконання наукової роботи;
 3. залучення активних студентів до науково-дослідної діяльності кафедри.
Для реалізації вищесказаного члени наукового студентського гуртка:
 • щомісячно проводять засідання гуртка з обговоренням наукових доповідей та реферативних робіт (останній понеділок кожного місяця)
 • приймають участь в проведенні кафедральних наукових семінарів
 • беруть участь в наукових конференціях, олімпіадах та конкурсах
 • залучають до роботи гуртка нових членів з числа студентів

На сьогоднішній день в студентському науковому гуртку кафедри фармації займаються 6 студентів-гуртківців, які навчаються на фармацевтичному факультеті спеціальність «Фармація» та медичному факультеті №4 спеціальність "Педіатрія", а саме: 

 1. Вербівська Олександра Сергіївна - V курс, 2 група, фармацевтичний факультет, спеціальність «Фармація» ОКР «спеціаліст» (керівник ас. Паламар А.О.)
 2. Адамчук Анастасія Романівна - V курс, 1 група, фармацевтичний факультет, спеціальність «Фармація» ОКР «спеціаліст» (керівник ас. Музика Н.Я., ас.Зеленюк Н.Я.)
 3. Галицька Катерина Олександрівна - І курс, 3 група, фармацевтичний факультет, спеціальність «Фармація» ОКР «магістр» (керівник ас. Садогурська К.В.)
 4. Лагодин Марія Вікторівна - ІV курс, 2 група, фармацевтичний факультет, спеціальність «Фармація» ОКР «спеціаліст» (керівник доц. Горошко О.М.)
 5. Горошко Наталія Андріївна - ІV курс, 1 група, медичний факультет №4, спеціальність «Педіатрія» (керівник ас. Ровінський О.О.)

Сфера наукових інтересів гуртка включає фармакологічні, технологічні, фармакоекономічні, фармакогностичні та хімічні напрямки: 
 • Вплив антиоксидантів на функції нирок.
 • Дослідження стану екстемпорального виготовлення лікарських засобів в Чернівецькій області.
 • Фармакоекономічний аналіз лікарських засобів
 • Фармакогностичний аналіз лікарської рослинної сировини
 • Дослідження біологічної активності похідних імідазолу
План засідань студентського наукового гуртка на 2016-2017 н.р.


Засідання гуртка проводяться 1 раз на 4 тижні (останній понеділок місяця) о 16.30.
Місце проведення: Целана 9, ІІ поверх,  аудиторія №5 
 
Савчук Валерія під час завершального етапу досліду з вивчення впливу статинів на функціональний стан нирок у щурів
на моделі ішемічно-реперфузивного ушкодження нирок


Адамчук Анастасія доповідає на «Medicalis» - XVIII Міжнародному конгресі студентів-медиків і молодих спеціалістів в області охорони здоров'я (Клуж-Напока, Румунія, 11-14 травня 2017 р.) з доповіддю "Chronorhythmic profile of quercetin impact on the antioxidant system under the conditions of the experimental acute kidney injury"


Богдан Ковальський доповідає на ICMS - XVI International Congress of Medical Sciences (Софія, Болгарія, 10-13 травня 2018 р.) з доповіддю "Statins improve survival of animals with acute renal injury"