Виробнича практика з технології лікарських засобів


Виробнича практика з технології лікарських засобів

Виробнича практика з технології лікарських засобів для студентів IV курсу фармацевтичного факультету (спеціальність – клінічна фармація) триває 3 тижні, що становить 106 годин практичних занять і 54 годин самостійної роботи, та завершується диференційованим заліком. Базою практики можуть бути аптеки (відкритого типу, лікарняні та міжлікарняні), фармацевтичні фабрики та заводи.

Мета та завдання практики
 • повного оволодіння технологією виготовлення лікарських форм;
 • закріплення, систематизації та поглиблення теоретичних знань зі спеціальних предметів;
 • удосконалення практичних умінь та навичок з спеціальності фармацевта з виготовлення ліків, для чого готують ліки за рецептами, починаючи з простих, переходячи до більш складних. Якщо немає рецептів на ліки, виготовлення яких заплановано програмою, то їх готують з навчальною метою;
 • здійснення диференційованого використання теоретичних знань в практичній роботі;
 • виховання професійної відповідальності;
 • ознайомлення з науковою організацією праці фармацевтів та провізора-технолога малою механізацією, досвідом роботи кращих працівників;
 • засвоєння принципів організації і методів санітарно-освітньої роботи;
 • ознайомлення з промисловим виготовленням твердих, м’яких та ін’єкційних лікарських форм.
Самостійно і під контролем провізора-технолога студенти виконують обов’язкові практичні навички з різних видів лікарських форм, закріплюють навички роботи з документацією (паспорт, наказ МОЗ України №139 від 24.06.93р.), вивчають посадові обов’язки фармацевта, провізора-технолога, накази та інструкції МОЗ України, які регламентують їх роботу.

Студент повинен знати:
 • Функціональні обов’язки фармацевта та провізора-технолога з приготування ліків.
 • Правила техніки безпеки, охорони праці, виробничої санітарії, протипожежної безпеки.
 • Накази, інструкції, які регламентують роботу фармацевта та провізора-технолога.
 • Аптечну технологію ліків.
 • Основи промислового виготовлення лікарських засобів.
Студент повинен вміти:

Під наглядом провізора-технолога здійснювати приготування передбачених програмою практики різних лікарських форм з аргументованим обґрунтуванням вибору певних технологічних операцій, способів дозування, із застосуванням допоміжних операцій та матеріалів для їх приготування, обґрунтувати особливості промислового виготовлення запропонованого лікарського засобу.

Перелік обов’язкових практичних навичок:
1. Підготовка свого робочого місця для виготовлення будь-якої лікарської форми.
2. Робота з аптечними терезами всіх видів і різновагами.
3. Калібрування нестандартного краплеміру.
4. Робота на бюреткових установках (зберігання їх в чистоті та правильне використання в роботі).
5. Робота:
    а) з засобами механізації в технології твердих лікарських форм:
        - ступкотримачами;
        - ступками на механічному приводі;
        - дозатором для порошків ДВА-1,5;
        - пристроєм для подрібнення жирових основ;
    б) з засобами механізації в технології рідких лікарських форм:
        - мішалками;
        - дозаторами;
        - інфундирними апаратами;
        - банею водяною лабораторною ВБ-2;
        - апаратами для струшування рідин;
    в) з засобами механізації в технології м’яких лікарських форм:
        - нагрівником для підігріву і топлення мазевих основ та жирів в ступці;
    г) з засобами механізації в технології ін’єкційних і асептичних лікарських форм:
        - апаратами для фільтрування розчинів;
        - пристроєм для контролю ін’єкційних розчинів на механічні забруднення УК-2;
        - шафою сушильною стерилізаційною;
        - стерилізаторами паровими різних марок;
        - бактерицидними лампами різних типів;
        - аквадистиляторами різних марок;
    д) з засобами механізації допоміжних операцій у технології лікарських форм:
        - пристосуванням для обтиску ковпачків;
        - пристосуванням для зняття алюмінієвих ковпачків.
6. Підбір ступки та товкачики для подрібнення і змішування.
7. Змішування, дозування порошків, перевірка однорідності.
8. Упаковка порошків в паперові, желатинові капсули.
9. Розчинення лікарських речовин відповідно до властивостей; приготування до роботи допо-міжних матеріалів: марлеві серветки, ватні тампони, прокладки, фільтри.
10. Диспергування твердих препаратів та масел при приготуванні суспензій та емульсій.
11. Приготування мазей, паст, лініментів, супозиторіїв, пілюль.
12. Оформлення ліків основними та допоміжними етикетками.
13. Складання паспорту письмового контролю.
14. Проведення розрахунків, пов’язаних з перевіркою доз лікар­ських препаратів, приготуванням рідких ліків із концентратів, з розбавлення спирту і стандартних фармакопейних розчинів, з приготування супозиторіїв методом викачування і виливання у форми, розрахунки ізотонічної концентрації розчинів.
15. Приготування всіх без винятку лікарських форм.
16. Складання матеріального балансу, розраховувати вихід, втрати, розхідний коефіцієнт, норми розходу.
17. Проведення контролю якості виготовлених лікарських форм.
18. Проведення контролю якості готових лікарських форм.
19. Робота на обладнанні і апаратурі для одержання готових і проміжних продуктів.
20. Проведення фізико-хімічних і технологічних досліджень готової продукції.
21. Проведення стандартизації готової продукції відповідно до вимог НТД.
22. Оформлення готової ЛФ, напівфабрикатів та результатів продукції.


ТЕМИ НДРС

1. Порошки як лікарська форма. Переваги та недоліки даної лікарської форми. Вимоги ДФ України до порошків. Удосконалення технології порошків у аптеці.
2. Удосконалення упаковки порошків для збільшення терміну придатності лікарського препарату і забезпечення локальної дії ліків. Корекція смаку порошків у дитячій практиці.
3. Настої і відвари. Переваги та недоліки у приготуванні, застосуванні та зберіганні. Найпоширеніші прописи.
4. Особливості зберігання стандартних фармакопейних рідин в аптеці.
5. Особливості зберігання, приготування та відпуску колоїдних розчинів.
6. Особливості обліку, відпуску та зберігання спирту етилового.
7. Впровадження засобів малої механізації для підвищення продуктивності праці при виготовленні мазей.
8. Авторські прописи у лініментах.
9. Переваги і недоліки технології супозиторіїв методом виливання і викачування в аптечній практиці.
10. Заходи, які проводяться для підвищення асептичності на базі практики. Удосконалення.
11. Стабілізація емульсій екстемпорального виготовлення.
12. Очні лікарські форми. Номенклатура. Найчастіші види несумісностей, їх причина та усунення.
13. Оформлення та упаковка рідких лікарських форм.
14. Переваги супозиторіїв заводського виготовлення над екстемпоральним.
15. Фільтри, які використовуються в аптеці для приготування асептичних лікарських форм.
16. Удосконалення технології лікарських форм з антибіотиками.
17. Мазеві основи, їх властивості, недоліки, зберігання. Цілеспрямований вибір мазевих основ в залежності від призначення мазі.
18. Препарати неспецифічної дії.
19. Перспективи упакування ГЛФ.
20. Перспективи розвитку аерозольних препаратів.
21. Перспективи використання твердих дисперсних систем.
22. Ліпофілізовані супозиторії, таблетковані супозиторії, ректальні капсули. Технологія, вимоги ДФ до даних ЛФ.
23. Перспективи розвитку гірчичників. Удосконалення технології упаковки.
24. Препарати іммобілізованих ферментів, що використовуються при локальному захворюванню.

Перелік питань
для прийому диференційованого заліку з технологічної практики

1. Санітарні вимоги щодо особистої гігієни фармацевта.
2. Санітарні вимоги щодо робочого місця фармацевта.
3. Правила техніки безпеки на робочому місці фармацевта.
4. Типи терезів. Правила роботи. Метрологічні характеристики.
5. Порошки як лікарська форма. Класифікація
6. Особливості технології порошків з барвними речовинами.
7. Особливості технології порошків з важкоподрібнюваними речовинами.
8. Особливості технології порошків з леткими та пахучими речовинами.
9. Особливості технології порошків з сухими і густими екстрактами, розчинами густих екстрактів.
10. Особливості підбору ступок та товкачиків для подрібнення і змішування лікарських речовин. Межі наповнення ступки.
11. Вибір упаковки порошків в залежності від фізико-хімічних властивостей інгредієнтів.
12. Розчини як лікарська форма. Типи розчинників.
13. Вода очищена. Способи одержання, вимоги до неї.
14. Накази, які регламентують виготовлення лікарських форм з рідким дисперсійним середовищем.
15. Приготування рідких лікарських форм масо-об’ємним методом.
16. Приготування рідких лікарських форм, що вміщують до 3% сухих інгредієнтів.
17. Приготування рідких лікарських форм, що вміщують більше 3% сухих інгредієнтів.
18. Стандартні фармакопейні рідини.
19. Концентровані розчини, мета їх приготування. Номенклатура. Зберігання.
20. Розведення стандартних фармакопейних рідин в залежності від способу прописування.
21. Колоїдні розчини. Особливості технології. Зберігання та оформлення до відпуску.
22. ВМС. Особливості технології. Зберігання та оформлення до відпуску.
23. Краплі. Особливості технології.
24. Неводні розчини. Розчинники. Особливості технології в залежності від фізико-хімічних властивостей інгредієнтів.
25. Особливості приготування суспензій з гідрофільними речовинами.
26. Методи одержання суспензій з гідрофобними речовинами.
27. Насінні емульсії. Приготування.
28. Технологія олійних емульсій.
29. Технологія ароматичних вод.
30. Мазі-розчини. Класифікація. Особливості технології. Вимоги до основ.
31. Мазі-суспензії з вмістом твердої фази до 5%, 5% і більше.
32. Емульсійні мазі. Вибір емульгаторів.
33. Лініменти як лікарська форма. Класифікація. Лінімент бальзамічний за Вишневським, технологія.
34. Пасти. Класифікація. Технологія.
35. Супозиторії як лікарська форма. Класифікація. Вимоги до основ.
36. Приготування супозиторіїв методом викачування.
37. Приготування супозиторіїв методом виливання.
38. Санітарні вимоги до асептичних умов згідно НТД.
39. Стерилізація. Методи стерилізації.
40. Технологічна схема приготування розчинів для ін’єкцій. Вимоги до розчинів для ін’єкцій.
41. Технологія ін’єкційних лікарських форм без стабілізатора.
42. Технологія розчинів для ін’єкцій з солями слабких основ та сильних кислот.
43. Технологія розчинів для ін’єкцій з солями сильних основ та слабких кислот.
44. Технологія розчинів для ін’єкцій з легкоокислюючими речовинами.
45. Технологія розчинів для ін’єкцій з термолабільними речовинами.
46. Методи одержання води для ін’єкцій. Вимоги до неї.
47. Зберігання води для ін’єкцій.
48. Санітарні вимоги до приміщення асептичного блоку.
49. Ізотонічні розчини.
50. Очні краплі. Розрахунок ізотонічності. Навести приклад.
51. Очні примочки.
52. Очні мазі.
53. Лікарські форми для немовлят. Вимоги до санітарних умов та технології.
54. Лікарські форми з антибіотиками. Особливості виготовлення.
55. Перевірка доз лікарських речовин у порошках.
56. Перевірка доз лікарських речовин у мікстурах.
57. Перевірка доз лікарських речовин у краплях.
58. Настої та відвари як лікарська форма.
59. Технологія настоїв і відварів з сильнодіючої ЛРС
60. Приготування настоїв і відварів з екстрактів-концентратів.
61. Слизи. Особливості технології.
62. Технологія відварів з ЛРС, що містить дубильні речовини.
63. Таблетки як лікарська форма. Визначення якості таблеток за ДФ ХІ.
64. Тритураційні таблетки та оцінка їх якості.
65. Визначення розпаду, розчинності (за ДФ XI) для таблеток, не покритих оболонкою, покритих оболонкою, шлунковорозчинною і кишковорозчинною оболонками.
66. Приготування таблеток методом прямого пресування і гранулювання.
67. Види медичних капсул. Упакування, зберігання. Контроль якості.
68. Сиропи. Визначення, характеристика. Одержання простого цукрового сиропу. Оцінка якості.
69. Ароматні води. Визначення. Характеристика. Методи одержання ароматних вод.
70. Характеристика розчинників, які використовуються у виробництві неводних розчинів. Облік спирту на підприємствах.
71. Стадії виробництва спиртових розчинів. Контроль якості.
72. Настойки. Характеристика. Класифікація. Методи одержання настойок.
73. Характеристика густих екстрактів. Основні стадії виробництва.
74. Новогаленові препарати. Основні стадії технологічного процесу. Стандартизація.
75. Методи одержання соків із свіжих рослин. Апаратура. Номенклатура.
76. Одержання ампул на фармацевтичних підприємствах. Способи миття та наповнення ампул.
77. Одержання води для ін’єкцій та води очищеної на фармацевтичних підприємствах.
78. Особливості виготовлення ампульованих розчинів з термолабільних речовин.
79. Особливості виробництва розчинів глюкози та кальцію глюконату для ін’єкцій.
80. Особливості виготовлення олійних розчинів для ін’єкцій в заводських умовах.
81. Виробництво очних крапель в умовах підприємств. Вимоги ДФ, стадії виробництва. Апаратура.


Comments