Практика


Навчальні та виробничі практики,
керівництво якими здійснюють викладачі кафедри фармації:


№ п/п Курс Вид практики Термін проходження Бази практики
«Клінічна фармація» ОКР «спеціаліст»
1.     1 Навчальна ознайомча практика з фармацевтичного забезпечення населення весняний семестр Аптеки
2.      4 Виробнича практика з технології лікарських засобів грудень осіннього семетру Аптеки 
3.     5 Навчальна практика з фармакоекономіки січень-лютий весняного семестру ЛШМД, ОКЛ, ОГІВВВ, аптеки
«Фармація» ОКР «спеціаліст»
4.     1 Пропедевтична практика з АТЛ весняний семестр Аптеки
5.     1 Ознайомча практика з ОЕФ  весняний семестр Аптеки
 6.   
3 Виробнича практика з АТЛ весняний семестр Аптеки
 7.      4 Навчальнапрактика з ПТЛ весняний семестр Аптеки
8.    5 Навчальна практика з ОЕФ весняний семестр Аптеки
9.    5 Навчальна практика з ММФ весняний семестр Аптеки
10.   5 Виробнича практика зі спеціалізації весняний семестр Аптеки
«Фармація» ОКР «молодший спеціаліст»
11.   2 Технологічна  квітень весняного семестру Аптеки 
12.   2 Переддипломна  травень-червень
весняного семестру
Аптеки 
13.   3(заоч.) Технологічна  травень весняного семестру Аптеки 
14.   3(заоч.) Переддипломна травень-червень
весняного семестру
Аптеки 
15.   1 Пропедевтична практика з технології ліків червень
весняного семестру
Аптеки 

Скорочення баз практики:
ЛШМД - Лікарня швидкої медичної допомоги
ОКЛ - Обласна клінічна лікарня
ОГІВВВ - Обласний госпіталь інвалідів ВВВ


Comments