Книжкова полицяВсі права на матеріали, представлені на нашому сайті належать їх законним власникам. Вся інформація, розміщена на цьому сайті, призначена тільки для ознайомлення відвідувачів. Ні за яких умов і обставин відповідальність за наслідки, які прямо або побічно спричинило за собою використання інформації або посилань, розміщених на цьому сайті, не може покладатися на автора сайту і бути підставою для їх судового переслідування. 
 
Автор:
Дроговоз С.М.
Назва: Фармакологія на долонях

ISBN: 966-8922-00-Х

Рік видання : 2009
Мова
: українська
Формат:
PDF


Опис

Навчальний посібник-довідник містить відомості про класифікацію, синоніми, механізм дії, фармакодинаміку, показання до застосування, взаємозамінність та умови раціонального використання ліків.

 


Автор: За ред. проф. А. С. Немченко
Назва:
Основи економіки та системи обліку у фармації

ISBN: 966-615-265-7

Рік видання : 2005
Мова
: українська
Формат:
PDF


Опис

Розглядаються основні теоретичні положення сучасних методів аналізу та планування торгово-фінансової діяльності у фармації, механізмів і методів ціноутворення на лікарські засоби, організації системи обліку та звітності суб’єктів
господарювання, принципів оподаткування у фармації.

Призначений для студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів, а також може бути корисним працівникам практичної фармації.


 

 
Автор: Терещук С. І., Новикевич А. М., Чухрай І. Л.
Назва: 
Система бухгалтерського обліку в аптеках

ISBN: 966-615-265-7

Рік видання : 2003
Мова
: українська
Формат:
PDF


Опис

В навчальному посібнику висвітлені основи бухгалтерського обліку і фінансової звітності підприємств України та основні напрямки їх використання в роботі аптек. Матеріал викладено з врахуванням нормативно-правової бази та специфіки роботи аптек, незалежно від їх форм власності. Розкрито всі основні правила вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, вміщено вправи і відповіді до них, наведено взірці заповнених первинних документів.
В кожному із 6-ти розділів посібника є значна кількість таблиць і рисунків, що значно полегшує засвоєння матеріалу. В додатку подано інформацію щодо технології складання балансу та фінансового звіту аптек, план рахунків та глосарій термінів з бухгалтерського обліку в аптеках.

Посібник призначений для викладачів і студентів фармацевтичних вузів та факультетів з різними формами навчання, провізорів, провізорів-інтернів, провізорів-курсантів факультету післядипломної освіти та практичних працівників аптек.

 

Автор:
Ковальов В.М., Павлій О. І., Ісакова Т. І.
Назва: Фармакогнозія з основами біохімії рослин

ISBN: 

Рік видання : 2004
Мова
: українська
Формат:
PDF

Опис

Перший вітчизняний підручник з фармакогнозії складено відповідно до програми
підготовки провізорів. Усі об'єкти сучасної фармакогнозії систематизовані на основі біосинтезу біологічно активних речовин. Розглянуто основні групи БАР, їх будова, класифікація, шляхи біосинтезу, поширення в рослинному світі, властивості, методи виділення і дослідження, зв'язок між хімічною будовою та фармакологічною активністю, біологічна дія лікарської рослинної сировини кожної групи. Вперше написаний розділ з біологічно активних харчових добавок, до складу яких вчодять субстанції рослинного походження. Розраховано на студентів фармацевтичних вузів і факультетів, провізорів, лікарів та валеологів.

 

Автор: Середа П.І.
Назва: Фармакогнозія. Лікарська рослинна речовина та фітозасоби

ISBN: 

Рік видання : 2006
Мова
: українська
Формат:
DJVU

Опис

У навчальному посібнику містяться загальні поняття, які стосуються лікарських рослин і рослинної сировини, практичних аспектів їх заготівлі та фармакогностичного аналізу До посібника включені матеріали, відібрані на основі типової навчальної програми з фармакогнозії та «Державного реєстру лікарських рослин України» Узагальнені дані щодо різних груп біологічно активних речовин рослинного походження, подана коротка загальна характеристика, фізико-хімічні властивості, біологічна дія та методи аналізу лікарської рослинної сировини і фітозасобів Призначений для студентів фармацевтичних ВНЗ і факультетів ВМНЗ, провізорів.

 
 
Автор:
Зузук Б., Зузук Л.
Назва: Ресурсознавство лікарських рослин

ISBN: 978-966-382-236-5 

Рік видання : 2009
Мова
: українська
Формат:
DJVU

Опис

У першому українському посібнику із ресурсознавсгва лікарських рослин, складеному відповідно до програми підготовки провізорів, узагальнено інформацію про рослинні ресурси лікарських рослин в Україні, правові основи використання та охорону. Висвітлено сучасні проблеми і методи обліку ресурсів лікарських рослин, економічні аспекти ресурсних досліджень та заготівлі лікарської рослинної сировини, узагальнено проблеми відтворення рослинних ресурсів, важливих для фармації та медицини лікарських рослин. Посібник також знайомить студентів з термінологією та методами інтродукції лікарських рослин.
Посібник призначений для студентів фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів. Книга також буде корисна для провізорів, фармацевтів, ботаніків, біологів, екологів, заготівельників лікарської рослинної сировини та всіх, кого цікавить заготівля лікарської рослинної сировини та ін.

 

Автор:
Тихонов А.И.
Назва: Технология лекарств

ISBN: 

Рік видання : 2002
Мова
: російська
Формат:
PDF

Опис

У посібнику наведено довідкові дані з технології, контролю якості, підвищення стабільності й обліку лікарських засобів як промислового, так і індивідуального (екстемпорального) виробництва.
Матеріал викладено відповідно до сучасної класифікації лікарських засобів, із урахуванням останніх досягнень фармацевтичної науки і практики. У додатках наведено основні накази МОЗ України щодо регламентації, виготовлення, аналізу, зберігання та обігу лікарських засобів.

 Автор:
Дмітрієвський Д.І., Богуславська Л.І., Хохлова Л.М. та ін.
Назва: Технологія лікарських препаратів промислового виробництва

ISBN: 978-966-382-021-7

Рік видання : 2008
Мова
: українська
Формат:
DJVU

Опис

Навчальний посібник складений з урахуванням використання сучасних технологій і обладнання в промисловому виробництві лікарських препаратів, а також впровадження міжнародних стандартів GMP. Підручник містить інформаційний матеріал з отримання лікарських форм промислового виробництва, типові технологічні схеми, приклади вирішення навчальних завдань, питання для самопідготовки студентів.
Призначений для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають заводську технологію ліків. 
 


Автор:
Науково-експертний фармакопейний центр
Назва: Державна Фармакопея України + Доповнення 1,2,3,4

ISBN: 966-95824-1-5

Рік видання : 2001-2011
Мова
: українська
Формат:
PDF


Опис

Правовий документ, що містить загальні вимоги до ліків, ФС (монографії), а також методики контролю їх якості (Закон України «Про лікарські засоби», ст. 2). ДФУ має законодавчий характер. Її вимоги, що висуваються до ліків, є обов’язковими для всіх підприємств та установ України незалежно від їх форми власності, які виготовляють, зберігають, контролюють і застосовують ЛП.

1 квітня в 2004 р. Введено в дію другий том ДФУ (Додаток 1), 1 лютого 2008 - Третій том (Додаток 2), 1 січня 2010 - Четвертий том (Додаток 3), з 1 травня 2011 - П'ятий том (Додаток 4).

 

Автор:
Державний Експертний Центр
Назва: Довідник лікарських засобів станом на 01.01.2011

Рік видання : 2011
Мова
: українська
Формат:
E-довідник (112 МБ)

Опис

Пропонуємо Вашій увазі четвертий випуск «Довідника лікарських засобів». Оздоблений новою системою пошуку він допоможе знайти реєстраційну інформацію на всі лікарські засоби, що дозволені до застосування в Україні станом на 01.01.2011р. До кожного готового лікарського засобу пропонується інструкція з медичного застосування. Окрім готових лікарських засобів в Довіднику представлена реєстраційна інформація про субстанції, лікарські засоби in bulk та рослинні препарати.
Інструкцію користувача інформаційно-пошукової системи «Довідник лікарських засобів» Ви знайдете безпосередньо на робочій панелі Довідника після завантаження його на свій компьютер.

 


Автор:
В. І. Гридасов, Л. М. Оридорога, О. В. Винник
Назва: Фармацевтичне і медичне товарознавство

ISBN: 966-615-111-1

Рік видання : 2002
Мова
: українська
Формат:
PDF

Опис

У посібнику подано теоретичний матеріал курсу «Фармацевтичне і медичне товарознавство» з таких питань: поняття про товар і товарознавство; виникнення, зв'язок і завдання фармацевтичного та медичного товарознавства; класифікація і кодування товарів; засоби і методи стерилізації, що застосовуються у фармації; основи матеріалознавства (металеві й неметалеві матеріали); полімерні матеріали і пластичні маси, що застосовують-
ся у фармації; фізіологічна та окулярна оптика; товарознавчі операції в аптечній мережі; основні поняття про тару та упаковку; лікарські засоби і готові лікарські форми; організація зберігання фармацевтичних товарів в аптечних і лікувальних установах. Наведені запитання з кожної теми, є перелік необхідної основної й додаткової літератури.
Посібник призначений для студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів і факультетів.