Шлюсар Оксана Іванівна

Шлюсар Оксана Іванівна

Кандидат фармацевтичних наук, асистент 

кафедриАвтобіографія

Народилася в 1982 році на Буковині. Отримавши середню освіту поступила, а згодом з відзнакою закінчила медичне училище Буковинської державної медичної академії. З 2001 по 2006 роки навчалась у Буковинському державному медичному університеті за спеціальністю «клінічна фармація» ОКР «спеціаліст». Після закінчення інтернатури у 2007 році працювала провізором, а згодом завідувачем аптеки. З 2009 року працюю асистентом кафедри фармації.

Напрямки наукової діяльності:

Захистила наукову дисертаційну роботою на тему «Реакції пероксомоносульфатної кислоти з похідними фентіазину та їх використання у фармацевтичному аналізі».

Наукові публікації:
  • Польовий В.П., Атаманюк О.І. Доцільність застосування даларгіну і тіосульфату натрію в комплексному лікуванні гострого гнійного перитоніту//Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Динаміка наукових досліджень». Том 5. Медицина та охорона здоров’я. – Дніпропетровськ: Наука і освіта. – 2002. - C. 4-6.
  • Мільков Б.О., Польовий В.П., Атаманюк О.І. Деякі аспекти підходу до комплексного лікування хворих на місцевий перитоніт// Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Наука і освіта 2003». Том 5. Медицина. – Дніпропетровськ: Наука і освіта. – 2003. - C. 21-23.
  • Атаманюк О.І., Буряк О.Г., Гнатюк Р.В. Використання тіосульфату натрію в лікуванні експериментального гострого гнійного перитоніту//Матеріали Піроговської студентської наукової конференції. – Москва. – 2003. - №2 (28). - С.44.
  • Блажеєвський М.Є., Шлюсар О.І. Спектрофотометричне визначення похідних фентіазину з використанням пероксомоносульфатної кислоти//Матеріали ІІІ науково-практичної конференції «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів» (1-2 жовтня 2009р.). – Тернопіль. – 2009. - С.41.
  • Садогурська К.В., Шлюсар О.І. Спектрофотометричне визначення похідних фентіазину у вигляді S-оксидів, одержаних за допомогою калій пероксомоносульфату//Матеріали VІІ Міжнародної медико-фармацевтичної конференції студентів і молодих вчених (8-9 квітня 2010 року, м. Чернівці). - Хист. – 2010. - Вип. 12. – С. 200.
  • Шлюсар О.І. Кількісне визначення дипразину у розчині для ін’єкцій методом спектрофотометрії у вигляді S-оксиду, одержаного за допомогою пероксомоносульфатної кислоти//Матеріали VІІ Міжнародної медико-фармацевтичної конференції студентів і молодих вчених (8-9 квітня 2010 року, м. Чернівці). - Хист. – 2010. - Вип. 12. – С.199-200.
  • Александрова Д.І., Блажеєвський М.Є., Шлюсар О.І Кількісне визначення алкілзаміщених похідних фентіазину методом спектрофлуориметрії у вигляді S-оксидів//Матеріали VІІ Національного з’їзду фармацевтів України «Фармація України. Погляд у майбутнє» (15-17 вересня 2010р.). – Харків. - Т. 2. – C. 133-134.
Дисципліни, що викладаються:

правові та етичні аспекти діяльності фармацевтичних підприємств, фармацевтичне законодавство, належна фармацевтична практика, стандартизація лікарських засобів

Хоббі, захоплення:

Східні танці

Контактний e-mail:

Написати листа