Гончарук Яна Ігорівна

ГОНЧАРУК ЯНА ІГОРІВНА

jana.honcharuk@gmail.com

КВАЛІФІКАЦІЯ, НАУКОВИЙ СТУПІНЬ ТА ВЧЕНЕ ЗВАННЯ 
Кваліфікація «Провізор» за спеціальністю «Фармація» (2017)

ОСВІТА
2001-2010 – навчання в ЗОШ №39 І-ІІІ ступенів, м. Чернівці;
2010-2013 – навчання в медичному коледжі «Монада», м. Чернівці за спеціальністю 
«Фармація», кваліфікація «молодший спеціаліст»;
2013-2017 – навчання за спеціальністю «Фармація» у Вищому державному навчальному закладі «Буковинський державний медичний університет»
2017-2018 – навчання в інтернатурі за спеціальністю «Фармація» у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького.

ДОСВІД РОБОТИ
2017-2019 – провізор (ТОВ «Перс»), провізор (ТОВ «Менго»)
2019-2022 – викладач фахового коледжу БДМУ;
2020-2022 – асистент кафедри фармації Буковинського державного медичного університету за сумісництвом

ДІЯЛЬНІСТЬ В УНІВЕРСИТЕТІ
відповідальний секретар на випускних іспитах у студентів фахового коледжу спеціальності «Фармація, промислова фармація» ОКР «молодший спеціаліст» денної та заочної форм навчання (2020-2022 рр);
відповідальна на кафедрі фармації за організацію, методичне та наочне забезпечення навчального процесу, наповнення електронних навчальних курсів на сервері дистанційного навчання з основ менеджменту та маркетингу у фармації; 

ДИСЦИПЛІНИ
основи менеджменту та маркетинг у фармації 
організація та економіка фармації
технологія ліків
розробка лікарських засобів

ПУБЛІКАЦІЇ
1. Determination of Carbohydrates content in Gentiana Cruciata NNOVARE ACADEMIC SCIENCES nt J App Pharm, Vol 13, Issue 1, 2021, 124-128, Lilia Budniak, Liudmila Slobodianiuk, Svitlana Marchyshyn, Pavlina Klepach, Yana Honcharuk
https://innovareacademics.in/journals/index.php/ijap/article/view/39820
2. О. Я. Міщенко, К. О. Калько, В. Ф. Осташко, Ю. І. Грешко, П. Г. Клепач, Я. І. Гончарук Клініко-економічні аспекти фібратів / Клінічна фармація - 2020. – Vol. 24, No. 4 – С. 15-22
3. Гончарук Я.І, Клепач П.Г КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ЛІКУВАННЯ ГЕЛЬМІНТОЗУ
Матеріали  науково-практичної конференції з міжнародною участю  «Актуальні питання теоретичної та практичної паразитології у медицині та фармації»– Чернівці – жовтень, 2020
4. Гончарук Я.І. ЛІКУВАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ КРОПИВИ ПРИ ВИПАДІННІ ВОЛОССЯ/
Матеріали 102-ї підсумкової науково-практичної конференції з міжнародною участю
професорсько-викладацького персоналу БДМУ – Чернівці – лютий, 2021 – С. 377 
5. THE ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF THE TABLETS WITH DRY EXTRACT OF
ROUND-LEAVED WINTERGREEN LEAVES/ Pharmacology OnLine, Vol.2, 2021, 672-679,
Budniak Liliia, Slobodianiuk Liudmyla, Darzuli Natalia, Honcharuk Yana

ІДЕНТИФІКАТОРИ ВЧЕНОГО
ORCID: orcid.org/0000-0002-1375-3568

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фармакологів України» та Міжнародного союзу фундаментальної та клінічної фармакології «International Union of Basic & Clinical Pharmacology» (IUPHAR) (з 2021 р.);
Член громадської організації «Всеукраїнська фармацевтична палата» (з 2019 р.).

ХОББІ, ЗАХОПЛЕННЯ
подорожі

Comments