Сидор Валерія Валеріївна

СИДОР ВАЛЕРІЯ ВАЛЕРІЇВНА

sydor.valery@bsmu.edu.ua 

КВАЛІФІКАЦІЯ, НАУКОВИЙ СТУПІНЬ ТА ВЧЕНЕ ЗВАННЯ 
Професійна кваліфікація «Провізор» за спеціальністю «Фармація» (2020)

ОСВІТА
2004-2015 – навчання в ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів, смт. Воловець, Воловецький район, Закарпатська обл.;
2015-2020 – навчання за спеціальністю «Фармація» у ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет»;
2020-2021 – навчання в інтернатурі за спеціальністю «Загальна фармація» у Буковинському державному медичному університеті.

ДОСВІД РОБОТИ
2020-2021 – викладач медико-фармацевтичного відділення фахового коледжу Буковинського державного медичного університету;
2021-2022 – асистент кафедри фармації Буковинського державного медичного університету.

ДІЯЛЬНІСТЬ В УНІВЕРСИТЕТІ
член іміджевої політики Буковинського державного медичного університету;
керівник студентського наукового гуртка кафедри фармації (з 2021 р.);
відповідальна за профорієнтаційну роботу на кафедрі фармації;
відповідальна на кафедрі фармації за організацію, методичне та наочне забезпечення навчального процесу, наповнення електронних навчальних курсів на сервері дистанційного навчання з організації та економіки фармації для студентів спеціальності «Фармація, промислова фармація» фахового коледжу БДМУ.

ДИСЦИПЛІНИ
організація та економіка фармації
фармакоекономіка
розробка лікарських засобів
належні фармацевтичні практики

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Науковий напрям:
дослідження обігу лікарських засобів, що містять у своєму складі підконтрольні психотропні інгредієнти.

ПУБЛІКАЦІЇ
Автор 22 наукових праць, у тому числі 5 статей у зарубіжних журналах (2 із яких входять до наукометричної бази Scopus), 15 тез доповідей, 2 навчально-методичних посібників.

1. Semianiv M., Sydorchuk L., Dzhuryak V., Gerush O., Palamar A., Muzyka N., Korovenkova O., Blazhiievska O., Sydor V., Sydorchuk A., Semianiv I., Sydorchuk R. // Association of AGTR1 (rs5186), VDR (rs2228570) genes polymorphism with blood pressure elevation in patients with essential arterial hypertension // Journal of Medicine and Life, November 2021, Vol. 14. Р. 782-789;
2. Slobodianiuk L., Budniak L., Marchyshyn S., Sydor V. // The Antibacterial Activity of the Extracts from the Stachys Sieboldii Miq // PharmacologyOnLine, 2021, Vol.3. Р. 948-957;
3. Cидор В.В. // Особливості обігу лікарських засобів, що містять у своєму складі підконтрольний психотропний інгредієнт – фенобарбітал // Матеріали VI Міжнародного медико-фармацевтичного конгресу студентів і молодих вчених 6-9 квітня 2021 р., м. Чернівці. – С.268;
4. Басараба Р.Ю., Геруш О.В., Сидор В.В. // Особливості проведення переддипломної практики для студентів фахового коледжу БДМУ // IІ International Scientific and Practical Conference “International scientific innovations in human life” (25-27 серпня 2021 р.) Мюнхен, Великобританія;
5. Басараба Р.Ю., Геруш О.В., Сидор В.В. // Особливості практичної підготовки фармацевтичних фахівців фахового коледжу БДМУ // I Міжнародна науково-практична конференція “Science, Innovations аnd Education: Problems аnd Prospects” (18-20 серпня 2021 р.) Токіо, Японія.

ІДЕНТИФІКАТОРИ ВЧЕНОГО
Web of Science Researcher ID: 
ORCID: 
Google Scholar 

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фармакологів України» та Міжнародного союзу фундаментальної та клінічної фармакології «International Union of Basic & Clinical Pharmacology» (IUPHAR) (з 2021 р.). 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
2021 – цикл підвищення кваліфікації «Сучасні технології навчання» (Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ, м. Харків).

ХОББІ, ЗАХОПЛЕННЯ
фотографія, дизайн
спорт і туризм (гірськолижний спорт, волейбол, фітнес)
освоєння корисних комп'ютерних програм

Comments