Рудик-Добощук Марина Григорівна


Рудик-Добощук Марина Григорівна

Старший лаборант 

Автобіографія

Народилася 12 квітня 1991 р. в селі Колінківці Хотинського району Чернівецької області. У 2008 р. закінчила Колінковецький навчально-виховний комплекс. У 2008-2014 рр. навчалася у Буковинському державному медичному університеті на фармацевтичному факультеті за спеціальністю «Фармація» ОКР «спеціаліст» та отримала диплом з відзнакою. Здобула додаткову освіту на хімічному факультеті Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. В 2013 р. захистила магістерську науково-кваліфікаційну роботу на тему: «3-Ацетил-4-феніл-2-хінолони в синтезі нітрогеновмісних гетероциклів» за спеціальністю 8.04010101 – «Хімія» (науковий керівник – к.хім.н, доцент кафедри органічної і фізичної хімії та екології хімічних виробництв Скрипська О.В.). У 2014-2015 р. проходила навчання в інтернатурі. З 2014 р. працювала старшим лаборантом кафедри фармації Буковинського державного медичного університету та провізором аптеки. З січня 2016 р. працює на посаді викладача коледжу ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет».

Діяльність в університеті

Відповідальна за організацію, методичне та наочне забезпечення навчального процесу, наповнення електронних навчальних курсів сервері дистанційного навчання з основ менеджменту та маркетингу у фармації у студентів спеціальності «Фармація» ОКР «молодший спеціаліст» (денна та заочна форми навчання). Відвідує школу молодого викладача.

Напрямки наукової діяльності:

  • Синтез і дослідження біологічної активності нових нітрогеновмісних похідних 2-хінолону.
Наукові публікації:

За період роботи на кафедрі опублікувала 3 наукові роботи - тези доповідей.

Дисципліни, що викладаються:

технологія ліків, організація та економіка фармації, менеджмент та маркетинг у фармації.

Хобі, захоплення:

подорожі, візаж, косметологія

Контактний e-mail:

Написати листа: marinka-rudik@yandex.ru