Паламар Аліна Олександрівна

Паламар Аліна Олександрівна

Асистент кафедри

              Автобіографія

Народилася в 1985 р. у с. Ворничани Хотинського району на Буковині. У 2002 р. закінчила Данковецьку загальноосвітню школу. У 2002-2007 рр. навчалася у Буковинському державному медичному університеті на фармацевтичному факультеті за спеціальністю «Клінічна фармація» ОКР «спеціаліст» та отримала диплом з відзнакою. У 2008 р. захистила магістерську науково-кваліфікаційну роботу на тему «Фармакоекономічний аналіз застосування блокаторів Н++-АТФази у хворих на ерозивно-виразкові ураження гастродуоденальної зони та шляхи покращання якості фармакотерапії» та здобула освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр фармації» за спеціальністю 8.110206 – «Клінічна фармація» (науковий керівник – Ткач Є.П. - к.мед.н, доцент кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб).

З 2007 р. працювала на кафедрі фармації на посаді викладача відділення молодших медичних і фармацевтичних фахівців. З 2010 р. працюю на посаді асистента кафедри фармації.

Виконую кандидатську дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук на тему «Синтез і біологічна активність 4-тіозаміщених 5-формілімідазолів та їх похідних» за спеціальністю 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія» (науковий керівник – д.х.н., професор, зав. відділом механізмів органічних реакцій ІОХ НАН України (м. Київ) Вовк М.В.)

Діяльність в університеті:

1.  Секретар предметної методичної комісії з дисциплін фармацевтичного профілю.

2.  Відповідальна за організацію роботи на навчально-дослідній ділянці для вирощування лікарських рослин при кафедрі фармації по вул. Целана, 9.

    3.  Відповідальна за організацію навчального процесу у провізорів-інтернів спеціальності «Загальна фармація» ОКР «спеціаліст».

Напрямки наукової діяльності:

Синтез і дослідження біологічної активності нових похідних імідазолу.


Наукові публікації: 
В цілому за період роботи на кафедрі опубліковано 62 наукові роботи, з них 7 статтей в наукових фахових виданнях, 3 патенти та тези доповідей на конференціях.

Дисципліни, що викладаються:

фармакологія, організація та економіка фармації.

Хоббі, захоплення:

Психологія, читання сучасної художньої літератури.

Контактний e-mail:
Написати листа