Коваль Микола Васильович


Коваль Микола Васильович

Кандидат фармацевтичних наук, доцент


Тема кандидатської дисертації:

“Синтез и некоторые превращения в ряду конденсированных производных ксантина”, 15.00.02 – фармацевтична хімія і фармакогнозія.

 

Автобіографія

Народився в 1953 році у с. Василівка Сокирянського району Чернівецької області. Трудову діяльність в аптечній мережі розпочав в 1973р. завідуючим аптеки №59 с. Вашківці Сокирянського району після закінчення фармацевтичного відділення Одеського медичного училища №3. У 1977-1982 роках навчався на фармацевтичному факультеті Запорізького медичного інституту, по закінченню якого працював на кафедрі органічної хімії даного інституту. У 1987 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Синтез и некоторые превращения в ряду конденсированных производных ксантина» за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія і фармакогнозія (науковий керівник - д.фарм.н, професор, завідувач кафедри органічної хімії Запорізького медичного інституту Прийменко Б.О.) З 2000 року завідувач центральної районної аптеки №28 м. Сокиряни.

Діяльність в університеті

Громадська позиція: голова організації роботодавців Сокирянського району, депутат Чернівецької обласної ради.

Наукові публікації:

В цілому за період роботи опубліковано 34 наукові роботи, з них 5 авторських свідоцтв, 6 статтей в наукових фахових виданнях та тези доповідей на конференціях.

  • А. с. №1144351 «Дигидрохлорид 1-(п-N, N-диэтиламинофенил)-2,8-диметил-3-N-пиперидинометилимидазо[1,2- f]ксантина, проявляющий противосудорожную, диуретическую и нейролептическую активность»/ Самура Б.А., Прийменко Б.А., Дунаев В.В., Коваль Н.В., Гармаш С.Н. (СССР) - №3663440; заявл. 18.11.1983; зарегистр. 8.11.1984.
  • А.с. №1290688 «5Н-1-Метил-6-фенилоксадиазино[6,5- f]ксантин, проявляющий антидеуретическую и нейролептическую активность»/ Коваль Н.В., Прийменко Б.А., Самура Б.А., Гармаш С.Н., Романенко Н.И. (СССР) - №3891730; заявл. 19.02.1985; зарегистр. 15.11.1986.
  • А.с. №1329140 «2,4-Диоксо-1-метил-7-гидроксметил-1,2,3,4,6,7-гексагидрооксазоло[2,3- f]пурин, проявляющий антидиуретическую и нейролептическую активность»/ Коваль Н.В., Прийменко Б.А., Самура Б.А., Гармаш С.Н., Романенко Н.И. (СССР) - №3995187; заявл. 30.11.1985; зарегистр. 8.04.1987.
  • А.с. №1370970 «Трис(оксиметил)аминометановая соль 1,8-диметил-2-фенилимидазо[1,2- f]ксантинил-6 этановой кислоты, проявляющая антигипоксическую активность»/ Прийменко Б.А., Стец В.Р., Гармаш С.Н., Коваль Н.В., Линенко В.И. (СССР) - №4055877; заявл. 14.04.1986; зарегистр. 1.10.1987.
  • А.с. №1426052 «2-хлорметил-6Н-8-метилоксазолино-[3,2- f]ксантин, проявляющий актопротекторную активность»/ Дунаев В.В., Тишкин В.С., Гармаш С.Н., Коваль Н.В., Прийменко Б.А., Гриценко В.Н., Беленичев И.Ф. (СССР) - №4186838; заявл. 26.01.1987; зарегистр. 22.05.1988.
Дисципліни, що викладаються:

організація та економіка фармації, фармацевтичне правознавство

Хобі, захоплення:

бджільництво, садівництво.

Контактний e-mail:

Написати листа: apt28@ukr.net


Comments