Коровенкова Оксана Миколаївна

   Коровенкова Оксана Миколаївна

Кандидат фармацевтичних наук. Асистент кафедри

 

Автобіографія

Після закінчення у 1995 році фармацевтичного факультету Львівського державного медичного інституту працювала провізором в аптеках міста Чернівці на посадах провізора, завідувача аптеки, директора роздрібного департаменту. У 2001 році здобула вищу економічну освіту у Київському торгівельно-економічному університеті. З 2003 року працюю в Буковинському державному медичному університеті, спочатку на кафедрі фармакології та фармації, а з 2004 року - асистентом кафедри фармації. У 2006 р. запланувала кандидатську дисертацію «Фармакологічний профіль впливу тіоцетаму на функцію нирок», наук.керівник – проф., д.мед.н. Косуба Р.Б.

             Діяльність в університеті:

Відповідальна по університету за організацію та функціонування навчально-дослідної фармакогностичної ділянки у с. Репужинці на базі оздоровчого табору БДМУ "Здоров'я". Є відповідальною по кафедрі фармації за підготовку матеріалів та організацію навчального процесу з Фармакогнозії у студентів та провізорів-інтернів спеціальності "Клінічна фармація" ОКР "спеціаліст".

Напрямки наукової діяльності:

  • дослідження впливу тіоцетаму на показники функції нирок та водно-сольового обміну за умов норми та експериментальної патології (сулемова нефропатія).

  Наукові публікації:
  • Коровенкова О.М., Косуба Р.Б. Порівняльний вплив одноразового уведення тіоцетаму та його компонентів на функцію нирок // Клінічна та експериментальна патологія.- Чернівці-2007.- Т.VI, №3.-  С. 56-60.
  • Коровенкова О.М. Нефропротекторна дія тіоцетаму при гострій нирковій недостатності (експериментальна сулемова нефропатія) // Запоріжський медичний журнал.- Том 12, №5.- 2010.- С-138 – 141.
  • Коровенкова О.М., Косуба Р.Б. Вплив сучасного комбінованого лікарського препарату Тіоцетам на розподіл води та катіонів в організмі експериментальних тварин// Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2011. – Вип. XXIV, - № 4. – С. 77-80.
  • Коровенкова О.М. Вплив тіоцетаму та його компонентів на стан про- та антиоксидантного гомеостазу за умов тривалого введення  //  Укр. наук-мед. молодіжний журнал, Спец. випуск.- 2011. – № 4. – С. 59.
  • Коровенкова О.М., Косуба Р.Б. До механізму впливу тіоцетаму на екскреторну функцію нирок // Укр. наук-мед. молодіжний журнал, Спец. випуск.- 2011. – № 4. – С. 58-59.
  • Косуба Р.Б., Коровенкова О.М. Корекція тіоцетамом гострої ниркової недостатності // Мат.4-ї науково-практичної конференції з міжнародною участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів», 29-30 вересня 2011р. – Тернопіль.- С.209-210.
  • Korovenkova O. Usage of Tiocetam in rats with acute renal insufficiency// ICMS 2008, 08-11 May 2008., Sofia, Bolgarian/- 2008.- P.63.
  • Коровенкова О.М., Косуба Р.Б. Вплив одноразового та багаторазового введення тіоцетаму на екскреторну функцію нирок за умов водного навантаження // Медична хімія, 2011. – № 4. – С. 62-65.
  • Робочий зошит з фармакогнозії для практичних занять та самостійної роботи студентів / О.М. Коровенкова, Р.Б. Косуба, Л.С. Фіра - Чернівці, 2011. – 120 с.
  Ідентифікатори вченого:

  Web of Science Researcher ID: C-9912-2017
  ORCID: orcid.org/0000-0002-1630-4979
  Google Scholar профіль

  Дисципліни, що викладаються:

  медичне та фармацевтичне товарознавство 

  Хоббі, захоплення:

  подорожі

  Контактний e-mail:
  Написати листа