Гудзь Надія Анатоліївна

Гудзь Надія Анатоліївна

Асистент кафедри фармації


Автобіографія

Народилась 10 вересня 1984 р. у м. Бар Вінницької області. У 2001 р. з медаллю закінчила Барську ЗОШ №3. У 2001 – 2006 рр. навчалася на фармацевтичному факультеті Буковинського державного медичного університету за спеціальністю «Клінічна фармація» ОКР «спеціаліст». Згідно державного розподілу з серпня 2006 року направлена на посаду старшого лаборанта кафедри фармації. Після закінчення університету одночасно навчалася в інтернатурі та магістратурі на базі кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб БДМУ. У 2007 році на відмінно захистила магістерську науково-кваліфікаційну роботу на тему: «Фармакоекономічний аналіз використання антибактеріальних засобів у хворих на позагоспітальну пневмонію та шляхи оптимізації зменшення вартості лікування» (науковий керівник - д.мед.н., професор Коломоєць М.Ю.), здобувши ОКР «магістр фармації» за спеціальністю 8.110206 – «Клінічна фармація». З 2006 р. працювала викладачем відділення молодших медичних і фармацевтичних фахівців. З 2016 р. працює на посаді асистента кафедри фармації та викладачем сестринсько-фармацевтичного відділення коледжу БДМУ за сумісництвом. Також працює у галузі практичної фармації, займаючи посаду клінічного провізора аптеки.
Виконує кандидатську дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук на тему: «Фармакогностичне дослідження рослин родів Стевія та Якон з метою створення нових цукрознижуючих лікарських засобів» за спеціальністю 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія» (науковий керівник – завідувач кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського», д.ф.н., професор Марчишин С.М.).

Діяльність в університеті:
  • Відповідальний куратор на кафедрі фармації. Секретар державної кваліфікаційної комісії зі спеціальності «Фармація», ОКР «молодший спеціаліст».

Ідентифікатори вченого:

Web of Science Researcher ID: D-2208-2017
ORCID: orcid.org/0000-0003-3212-2144
Google Scholar профіль

Напрямки наукової діяльності:
  • Створення та вивчення нового цукрознижуючого лікарського засобу на основі стевії та якону.

Наукові публікації:
  • За період роботи на кафедрі опубліковано 20 наукових робіт, з них 2 статті у наукових фахових виданнях та 18 тез доповідей на конференціях.
Дисципліни, що викладаються:
  • організація та економіка фармації
Хоббі, захоплення:
  • туризм, кулінарія
Контактний e-mail:

nadin23.84@gmail.com