Басараба Роксолана Юріївна


Басараба Роксолана Юріївна

 Асистент кафедри фармації   Автобіографія

          Народилася в 1986 року у с. Стецева Снятинського району Івано-Франківської області. У 2003 році з медаллю закінчила Стецівську загальноосвітню школу. У 2003-2008 рр. навчалася у Буковинському державному медичному університеті на фармацевтичному факультеті за спеціальністю «Клінічна фармація» ОКР «спеціаліст». У 2008–2009 рр. навчалася в інтернатурі. З 2008 р. працювала на посаді викладача відділення молодших медичних і фармацевтичних фахівців (з січня 2013 р. викладача коледжу БДМУ). З вересня 2018 р. працюю на посаді асистента кафедри фармації.             


              Напрямки наукової діяльності

        Фармакогностичне дослідження котячих лапок дводомних (Antennaria dioica) з метою створення нових жовчогінних лікарських                      засобів

        

             Наукові та навчально-методичні публікації

   В цілому за період роботи на кафедрі опублікувала 34 наукових роботи, з них 8 статтей та  26 тез доповідей.

  1. Марчишин С.М. Морфолого-анатомічна будова трави котячих лапок дводомних (Antennaria dioica (L.) Gaertner) /   С.М. Марчишин, Л.М. Сіра, Р.Ю. Басараба, І.С. Дахим // Український біофармацевтичний журнал. – 2015. - № 6 (41). – С. 45-52.
  2. Investigation of phenolic compounds of Antennaria dioica (L.) Gaertn. Herb / S. Marchyshyn, R. Basaraba, T. Berdey // The Pharma Innovation Journal. – 2017. – № 6(8). – Р. 09-11.
  3. Дослідження впливу природи екстрагенту на вилучення біологічнол активних речовин із трави котячих лапок дводомних.    С. М. Марчишин, Р. Ю. Басараба, М. М. Васенда, Л. В. Гусак. Фітотерапія. Часопис.  2018. № 1. С. 49-52.
  4.  Дослідження жирнокислотного складу деяких рослин родини айстрові (Asteraceae). С. М. Марчишин, Н. А. Гудзь, Р. Ю. Басараба,          Т. Я. Ярошенко. Медична та клінічна хімія. 2018. Т. 20, № 1. С. 43-50. 
  5. Стан і перспективи використання вільхи сірої та клейкої в медицині та фармації (огляд літератури) / Н. Я. Музика, Р. Ю. Грицяк // Молодий вчений. - 2014. - № 7(2). - С. 150-152.

      Дисципліни, що викладаються

            організація та економіка фармації, вступ у фармацію, розробка лікарських засобів, належні практики у фармації  та                             фармакоекономіка.

             Ідентифікатори вченого

    ORCID: orcid.org/0000-0002-0799-7718
    Google Scholar


    Хоббі, захоплення

       квіти, кулінарія

    Контактний e-mail

       roksishka1@ gmail.com