Горошко Олександра Мар'янівна


Горошко Олександра Мар'янівна

Кандидат фармацевтичних наук, доцент


Тема кандидатської дисертації:

“Лікувальні властивості ліпофлавону і корвітину при експериментальній гострій нирковій недостатності ”, 14.03.05-фармакологія

 Автобіографія

Народилася в 1970 р. у с. Рудківці Львівської області. У 1986 р. закінчила Піддністрянівську загальноосвітню школу. У 1986-1993 рр. навчалася у Львівському державному медичному інституті імені Данила Галицького на фармацевтичному факультеті за спеціальністю «Фармація» ОКР «спеціаліст» . У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Лікувальні властивості ліпофлавону і корвітину при експериментальній гострій нирковій недостатності » за спеціальністю 8.110206 – «Фармакологія» (науковий керівник – д.мед.н, професор, завідувач кафедри фармакології ВДНЗУ "Буковинський державний медичний університет" Заморський І.І.). З 2004 р. працювала на кафедрі фармації на посаді асистента. З 2012 р. працює на посаді доцента кафедри фармації.

Діяльність в університеті

При роботі в університеті займаю активну громадську позицію, беру участь у житті вузу: член Вченої ради фармацевтичного факультету, факультету післядипломної освіти, член ЦМК університету, член ПМК з дисциплін фармацевтичного профілю, Завідувач фармацевтичним відділенням Коледжу ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет".

Напрямки наукової діяльності:

 • дослідження впливу антиоксидантів та метаболітних препаратів на функціональний стан нирок та водно-сольового обміну при гострій нирковій недостатності.
Наукові публікації:

В цілому за період роботи на кафедрі опубліковано 62 наукові роботи, з них 7 статтей в наукових фахових виданнях, 3 патенти та тези доповідей на конференціях.

 • Горошко О.М. Вплив препарату кверцетину “корвітин” на показники функції нирок у щурів / О.М. Горошко, І.І. Заморський // Буковинський медичний вісник. – 2008. – Т. 12, №4. – С. 123 – 125.
 • Горошко О.М. Вплив препарату “корвітин” на перебіг експериментальної гострої ниркової недостатності / О.М. Горошко, І.І. Заморський // Ліки. – 2006. – № 1–2. – С. 35 – 41.
 • Горошко О.М. Нефропротекторні властивості препаратів кверцетину (корвітин та ліпофлавон) на моделі гентаміцинової нефропатії / О.М. Горошко, І.І. Заморський, О.В.Геруш // Клінічна та експериментальна патологія. – 2009. – Т. 8, № 3 (29). – С. 19 – 22.
 • Горошко О.М. Антиоксидантні властивості препарату “Ліпофлавон” при експериментальній гострій нирковій недостатності / О.М. Горошко, І.І. Заморський // Медична хімія. - 2008. – Том 10, №3. – С.83 – 87.
 • Горошко О. М. Вплив ліпіну як основи ліпосомальної форми кверцетину на функціональний стан нирок у щурів при багаторазовому введенні / О. М. Горошко. // Український біофармацевтичний журнал. – 2014. – С. 41–44.
 • Горошко О.М. Порівняння впливу ліпіну як основи ліпосомальноїформи ліпофлавону на функціональний стан нирок у щурів за умов модельної патології / О.М. Горошко // Буковинський медичний вісник. - 2014. - Т. 18, № 3 (71). - С. 49-51.
 • Зеленюк В.Г. Вплив статинів на інтенсивність ендогенної інтоксикації при гострій нирковій недостатності / В.Г. Зеленюк, І.І. Заморський, О.М. Горошко // Український біофармацевтичний журнал. – 2014. – № 3 (32). – С. 35-40.
 • Дослідження гіпоглікемічної дії екстракту з коренів та кореневищ оману високого / Ежнед М.А., Грошовий Т.А., Горошко О.М., Драчук В.М. // Фармацевтичний часопис. – 2014 – Т.3 № 31 – С 85-89.
 • Патент 91545 Україна. МПК A61P 5/38. Спосіб корекції гострої ниркової недостатності / В.Г. Зеленюк, І.І. Заморський, О.М. Горошко. – № 201400739; заявл. 27.01.2014; опубл. 10.07.2014; бюл. № 13, 2014 р. – 4 с.
 • Організація та проведення навчально-виробничих практик у коледжі Буковинського державного медичного університету/Горошко О.М., Хомко О.Й., Антофійчук М.П., Бамбуляк А.В.// International scientific periodical journal "THE UNITY OF SCIENCE" / Vienna, Austria, 2016. - Р. 319-321
 • Значення вивчення медичного та фармацевтичного товарознавства у практичній роботі провізора / О.М. Горошко, М.А.Ежнед, О.М.Коровенкова, В.М.Драчук // Zbiór artykułów naukowych Pedagogika. Badania podstawowe i stosowane: wyzwania i wyniki Zakopane, Warszawa. – 2016. – P.19-23
 • Influence of antioxidants on the morphological changes in kidneys at Experimental acute injury/O.M. Goroshko, I.I. Zamorskiy, V.M. Drachuk // Deutscher Wissenschaftsherold. German Science Herald – 2016. – № 3. – P. 20-23.
 • Morphological changes of kidney tissue when using glutathione at rhabdomyolytic acute kidney injury / V.M. Drachuk, I.I. Zamorskiy, O.M. Goroshko // Deutscher Wissenschaftsherold. German Science Herald – 2016. – № 4. – P. 34-38.
 • Ежнед М.А. Перспективи використання біологічно активних речовин кульбаби лікарської у створенні лікарських препаратів / М.А. Ежнед, Т.А. Грошовий, О.М. Горошко // Фітотерапія. Часопис. 2016. № 1 - С. 52 - 55
Ідентифікатори вченого:
Web of Science Researcher ID: D-2206-2017
ORCID: orcid.org/0000-0002-1341-3010
Google Scholar профіль

Дисципліни, що викладаються:

організація та економіка фармації, аптечна технологія лікарських засобів

Хобі, захоплення:

зелений туризм, рукоділля

Контактний e-mail:

Написати листа: gorolesya@ukr.net