Геруш Олег Васильович


Геруш Олег Васильович

Завідувач кафедри фармації, кандидат фармацевтичних наук, доцент


Тема кандидатської дисертації:

“Вплив тіотриазоліну на показники функції нирок та водно-сольового обміну”, 14.03.05-фармакологія

 Автобіографія

Народився в 1973 р. на Івано-Франківщині. В 1990 році закінчив із медаллю Коломийську СШ №1 ім. В. Стефаника Івано-Франківської області і того ж року вступив до Львівського державного медичного інституту. В 1995 році з відзнакою закінчив фармацевтичний факультет Львівського державного медичного інституту. З 1995 по 1998 рік навчався в аспірантурі на кафедрі фармакології Чернівецького державного медичного інституту (з 1997 року Буковинської державної медичної академії). З січня 1999 року працював асистентом кафедри фармакології, з серпня 2004 року – доцентом кафедри фармації, а з вересня 2009 року працюю завідувачем кафедри фармації Буковинського державного медичного університету.
Кандидат фармацевтичних наук з 2004 р. Від початку створення кафедри фармації (серпень 2004 р.) був відповідальним за наукову роботу на кафедрі, з 2006 р. – відповідальним виконавцем, а з 2009 по 2011 рр. керівником планової комплексної наукової роботи "Фармакоекономічні аспекти і профіль фармакологічної дії на нирки кардіопротекторів метаболітної терапії (триметазидин, тіотриазолін, тіоцетам, мілдронат та ін.)". З 2011 р. є керівником планової комплексної наукової роботи "Фармацевтичні та медико-біологічні аспекти дії препаратів з антиоксидантною активністю".
Нагороджений Почесною грамотою обласної ради (2010 р.), Почесною грамотою Управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради (2011 р.).

Діяльність в університеті:

При роботі в університеті займаю активну громадську позицію, беру участь у житті вузу: член Вченої ради університету, фармацевтичного факультету, факультету післядипломної освіти, член ЦМК університету, наукової комісії, комісії з біоетичної експертизи, голова ПМК з дисциплін фармацевтичного профілю, член ОМК з виробничої практики та з післядипломної освіти університету, голова екзаменаційної комісії циклу підвищення кваліфікації фармацевтів аптечних закладів спеціальності «Фармація»ОКР «молодший спеціаліст», з 2007 р. по 2009 р. працював заступником начальника відділу виробничих практик університету. З 2006 р.- голова державної атестаційної комісії у провізорів-інтернів з присвоєння їм кваліфікації «провізор-спеціаліст» зі спеціальності «Клінічна фармація», з 2006 по 2008 рр. був членом обласної атестаційної комісії при Державній інспекції з контролю якості лікарських засобів у Чернівецькій області.

Напрямки наукової діяльності:

 • дослідження впливу деяких метаболітних препаратів (тіотриазолін, тіоцетам та ін.) на показники функції нирок та водно-сольового обміну за умов норми та експериментальної патології (гліцеролова, сулемова нефропатії та ін.);
 • вивчення впливу деяких гепатотропних препаратів (гепафісан, гепадіф та ін.) на функціональну активність печінки за умов різних ушкоджуючих факторів.
Наукові публікації:

Автор понад 80 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі навчального та навчально-методичних посібників, 2 патентів.

 • Геруш О.В. Фібринолітична та протеолітична активність тканин після курсового застосування тіотриазоліну та деякі параметри його фармакокінетики//Вісник фармації. – 2003. – №1 (33). – С. 63-66.
 • Геруш О.В., Косуба Р.Б., Геруш І.В.Вплив тіотриазоліну на інтеграцію діяльності структур нефрону//Зб. наук. статей “Актуальні питання фар­мацевтичної та медичної науки і практики”. – Запоріжжя. – 2003. – Вип. Х. – С. 164-170.
 • Геруш О.В., Дудчак О.Ю., Геруш І.В.Роль ендотеліального чинника релаксації – оксиду азоту (ІІ) у механізмі дії тіотриазоліну на нирки// Клінічна фармація. – 2004. – Т.8, №2. – С. 57-59.
 • Заморський І.І., Філіпець Н.Д., Куковська І.Л., Геруш О.В. та ін. Методичні вказівки до практичних занять з фармакології та медичної рецептури для студентів ІІІ курсу медичних і фармацевтичного факультетів: Навчально-методичний посібник / За редакцією проф. І.І.Заморського. – Чернівці: Медакадемія, 2004.–226 с.
 • Пішак В.П., Геруш О.В., Роговий Ю.Є. Протинабрякова дія тіотриазоліну та його вплив на вміст води та іонів натрію у внутрішніх органах//Вісник фармації. – 2005. – №2 (42). – С. 75-78.
 • Геруш О.В., Геруш І.В., Роговий Ю.Є. Вплив тіотриазоліну на показники функції нирок у щурів за умов спонтанного добового діурезу//Клінічна та експериментальна патологія. – 2005. – Т.IV, №3. – С. 28-33.
 • Gerush O., Gerush I.,Meshchyshen I.,Goroshko O. NO-induced mechanisms of renal functions after the introduction of thiotreazolin//FEBS Journal. - 2008. - Vol.275, N.1.-P.332.
 • Горошко О.М., Заморський І.І., Геруш О.В. Нефропротекторні властивості препаратів кверцетину (корвітин та ліпофлавон) на моделі гентаміцинової нефропатії//Клінічна та експериментальна патологія. – 2009. – Т.VІІІ, № 3 (29). – С. 19-22.
 • Яковлєва Л.В., Леницька О.Б., Геруш О.В. Дослідження гепатозахисної активності препарату "Гепадиф" в умовах експериментального гострого тетрахлорметанового гепатиту//Клінічна фармація. – 2010. – Т.14, №1. – С. 65-68.
 • Геруш О.В., Геруш І.В.,Горошко О.М. Вплив тіотриазоліну на показники функції нирок у щурів з гострою гліцероловою нефропатією//Запорожский медицинский журнал. – 2010. – Т.12, №5. – С. 164-166.
 • Igor Gerush, Oleg Gerush. The state of oxidant and antioxidant systems in the liver at exposure to low-dose ionizing radiation and influence of Echinacea purpurea tincture //Annales. – 2010. – Vol. XXIII, N 2, 26. – P. 179-184.
Ідентифікатори вченого:

Scopus Author ID: 55203615600
Web of Science Researcher ID: D-4360-2017
ORCID: orcid.org/0000-0001-9100-0070
Google Scholar профіль

Дисципліни, що викладаються:

фармакологія, фармакоекономіка, організація та економіка фармації, належні фармацевтичні практики

Хоббі, захоплення:

зелений туризм, гірськолижний спорт

Контактний e-mail:

Написати листа