Федотова Марина Степанівна

 
          
           Федотова Марина Степанівна

                                  marrykostenyan@gmail.com


                 КВАЛІФІКАЦІЯ,  НАУКОВИЙ СТУПІНЬ ТА ВЧЕНЕ ЗВАННЯ
     Кваліфікація «Провізор клінічний» за спеціальністю «Клінічна фармація» (2010)


            
ОСВІТА
2010-2011 – навчання в інтернатурі при ВДНЗ України “Буковинський державний медичний університет”,                                 присвоєно кваліфікацію провізора-спеціаліста;
2005-2010 – навчання за спеціальністю «Клінічна фармація» в Буковинському державному медичному                                   університеті;
1995-2005 – навчання в ЗОСШ №15 м. Чернівці.

ДОСВІД РОБОТИ
2009-2019 – асистент кафедри фармації ВДНЗ України “Буковинський державний медичний університет”
2015-2019 –  провізор клінічний в КМУ “ЧОПЛ”

ДИСЦИПЛІНИ
  • розробка лікарських засобів
  • медичне та фармацевтичне товарознавство
  • промислова технологія ліків

ПУБЛІКАЦІЇ
Автор 5 наукових публікацій
     • Problems of a modern stage of psychopharmacotherapy development / Fedotova M.S. // Матеріали 100-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет», присвяченої 75 – річчю БДМУ (м. Чернівці, 11, 13, 18 лютого 2019 р.) - Чернівці: Медуніверситет, 2019. – С. 442-443.
     • Аналіз поширеності депресивних розладів в Україні та світі / Федотова М. С., Ткачук О. Ю., Веля М. І., Гудзь Н. А., Скринчук О. Я. // Матеріали Буковинського міжнародного медико-фармацевтичного конгресу студентів та молодих вчених, BIMCO 2019 – м. Чернівці, 2019 р. С.365.
     • Студентське самоврядування як спосіб становлення майбутнього фахівця / Білоголуб А.Б., Скринчук О. Я., Паламар А.О., Федотова М. С., //Матеріали IV Міжнародної наукової-практичної конференції студентів та молодих вчених Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» - м. Чернівці, 2019 р. С.10-11.


ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
    • Член професійної громадської організації «Всеукраїнська фармацевтична палата»;
    • Член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фармакологів України» та Міжнародного союзу фундаментальної та клінічної фармакології «International Union of Basic & Clinical Pharmacology» (IUPHAR);


ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
Цикл стажування за фахом «Клінічна фармація» (ВДНЗ України “Буковинський державний медичний університет” 2018).

ХОББІ, ЗАХОПЛЕННЯ
флористика
в'язання
вишивка