Ежнед Марія Ахмедівна

Ежнед Марія Ахмедівна

Викладач сестринсько-фармацевтичного відділення коледжу БДМУАвтобіографія

Народилася 19 лютого 1987 р. у м. Львові. В 2004 р. із золотою медаллю закінчила Чернівецький міський ліцей № 3 медичного профілю. У 2004 – 2009 рр. навчалася у Буковинському державному медичному університеті на фармацевтичному факультеті за спеціальністю «Клінічна фармація» ОКР «спеціаліст» та отримала диплом з відзнакою. З 2009 р. по 2010 р. навчалась в інтернатурі в Буковинському державному медичному університеті. На кафедрі фармації працюю з 1 вересня 2010 року. З вересня 2013 року працюю на посаді викладача коледжу Буковинського державного медичного університету. 
Напрями наукової роботи:

19 червня 2014 року на базі Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського запланувала кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук на тему: «Розробка складу, технології та стандартизація таблеток, які містять екстракт оману високого» за спеціальністю 15.00.01 «Технологія лікарських препаратів і організація фармацевтичної справи». Науковий керівник – завідувач кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського, доктор фармацевтичних наук, професор Т.А. Грошовий.

Наукові публікації: 

o   Ежнед М.А., Гаїна Ж.М. Статеві відмінності впливу мілдронату на екскреторну функцію нирок // Матеріали V Міжнародної медико – фармацевтичної конференції студентів і молодих вчених (Чернівці, 1-3 квітня, 2008). Хист. - Чернівці. - 2008. - Вип. 10. – С. 205.

o   Ежнед М.А. Сучасні принципи та проблеми фармакотерапії сечокам’яної хвороби // Матеріали V Міжнародної медико – фармацевтичної конференції студентів і молодих вчених (Чернівці, 1-3 квітня, 2008). Хист. - Чернівці. - 2008. - Вип. 10. – С. 248.

o   Зайцев В.І., Левицький А.І., Святська Л.В., Ежнед М.А. Принципи хронофармакотерапії ниркової кольки у пацієнтів із сечокам’яною хворобою // Матеріали Всеукраїнської конференції «Актуальні питання урології» (Чернівці, 23-24 жовтня 2008). – Чернівці. – 2008. – С.114 – 117.

o   Патент на корисну модель 37392 Україна, Спосіб лікування ниркової кольки з врахуванням хроноритмологічних особливостей її перебігу // Святська Л.В., Зайцев В.І., Левицький А.І., Ежнед М.А. – № 200808071; Заяв. 13.06.2008; Опубл. 25.11.2008; Бюл. №22.

o   Зайцев В.І., Левицький А.І., Святська Л.В., Ежнед М.А. Хронофармацевтичний підхід до лікування ниркової кольки у пацієнтів із сечокам’яною хворобою // Журнал «Сімейна медицина» . – 2008. - № 3 (25) – С. 68 – 71.

o   Ежнед М.А., Кишкан І.Г. Фармакоекономічні аспекти лікування пацієнтів на ішемічну хворобу серця препаратами органічних нітратів // Матеріали ІІ науково – практичної конференції «Фармакоекономіка в Україні: стан і перспективи розвитку» (Харків, 21 – 22 травня 2009). Х.: НФаУ, 2009. – С. 41 - 43.

o   Ежнед М. А., Драчук В. М., Паламар А. О., Ткачук О. Ю., Унгурян Т. М. Порівняльна характеристика інгібіторів протонної помпи та Н2-гістаміноблокаторів при лікуванні кислотозалежних захворювань // Матеріали VІІІ Міжнародної медико-фармацевтичної конференції студентів і молодих вчених 29-30 березня 2011 року, м. Чернівці, журнал «Хист» Всеукраїнський медичний журнал молодих вчених. Вип. 13. – С. 74

o   Ежнед М. А., Драчук В. М., Паламар А.О., Ткачук О. Ю., Гудзь Н. А. Місце та роль фітопрепаратів у лікуванні хворих на сечокам’яну хворобу // Матеріали VІІІ Міжнародної медико-фармацевтичної конференції студентів і молодих вчених 29-30 березня 2011 року, м. Чернівці, журнал «Хист» Всеукраїнський медичний журнал молодих вчених. Вип. 13. – С. 77 - 78

o   Ежнед М. А., Драчук В. М., Паламар А. О., Ткачук О. Ю., Унгурян Т.М. Вплив предукталу на екскреторну функцію нирок у щурів за умов гострої ниркової недостатності // Матеріали VІІІ Міжнародної медико-фармацевтичної конференції студентів і молодих вчених 29-30 березня 2011 року, м. Чернівці, журнал «Хист» Всеукраїнський медичний журнал молодих вчених. Вип. 13. – С. 225

o   Ежнед М. А., Драчук В. М., Ровінський О. О. Любисток лікарський – перспективи використання в офіційній медицині // Матеріали ХV Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених (Тернопіль, 27 – 29 квітня 2011 р.). – С. 336

o   Ezhned M. А., Zaitsev V.I., Sviatska L.V. Chronotherapy in treatment of renal colic in patients with urolithiasis // X International Congress of Medical Sciences (Sofia, Bulgaria, 12 -15 May, 2011). – P. 200

o   Ezhned M. А., Zaytsev V.I., Svyatska L.V. Chronotherapy in treatment of renal colic in patients with urolithiasis // Abstract book of XI Internatioanal Congress of Young Medical Scientists (Posnań, Poland, 13 -14 May, 2011). – P. 43

o   Ежнед М. А., Драчук В. М., Ровінський О. О. Перспективність використання любистку лікарського в клінічній медицині України // Матеріали ІХ Міжнародної медико-фармацевтичної конференції студентів і молодих вчених 4 - 6 квітня 2012 року, м.Чернівці, журнал «Хист» Всеукраїнський медичний журнал молодих вчених. Вип. 14. – С. 269

o   Ежнед М. А., Горошко О. М., Сахацька І. М., Зеленюк В. Г. Проблеми відпрацювання практичних навиків та перспективи викладання аптечної технології ліків // Матеріали Всеукраїнської навчально – наукової конференції присвяченої 55-річчю Тернопільського державного медичного університету ім.І.Я.Горбачевського МОЗ України 26 - 27 квітня 2012 року, м.Тернопіль. – С. 113-114.

o   Ezhned M. Goroshko O., Zamorskiy I., Gerush O. Advantages of renoprotective action of liposomal preparation // XІ International Congress of Medical Sciences (Sofia, Bulgaria, 03 -06 May, 2012). – р. 69

o   Ежнед М. А., Драчук В. М., Балагура О. В. Лікарські рослини з гіпоглікемічною активністю // Матеріали Х Міжнародної медико-фармацевтичної конференції студентів і молодих вчених 27-28 березня 2013 року, м.Чернівці, журнал «Хист» Всеукраїнський медичний журнал молодих вчених. Вип. 15. – С. 332

o   Ежнед М. А., Драчук В. М., Бостан М.Г. Поширеність захворюваності населення України на хронічний холецистит // Матеріали Х Міжнародної медико-фармацевтичної конференції студентів і молодих вчених 27-28 березня 2013 року, м.Чернівці, журнал «Хист» Всеукраїнський медичний журнал молодих вчених. Вип. 15. – С. 60

o   Ежнед М. А., Драчук В. М., Горошко О.М. Перспективи використання звіробою звичайного в медицині // Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки і практики, 2013 № 2 (12) / Науково-практичний журнал, м.Запоріжжя, с.207

o   Ежнед М. А., Драчук В. М., Горошко О. М. Фармакоекономічні аспекти лікування пацієнтів із сечокам’яною хворобою // Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки і практики, 2013 № 2 (12) / Науково-практичний журнал, м.Запоріжжя, с.200

o   Ежнед М. А., Драчук В. М., Горошко О. М. Фармакоекономічний аналіз лікування хронічного панкреатиту ферментними препаратами // Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки і практики, 2013 № 2 (12) / Науково-практичний журнал, м.Запоріжжя, с.205

o   Ежнед М. А., Вронська Л. В., Тимофтевич Н. З., Барчук О. З. Огляд лікарських рослин, які виявляють гіпоглікемічну активність // Фармацевтичний часопис, 2013 № 2(26) / Науково-практичний журнал, м.Тернопіль, с.142-148

o   Ezhned M., Goroshko O., Zamorskiy I., Gerush O., Drachuk V. Analysis of Renoprotective Action of Lipin as a liposomal basis of Quercetin (Lipoflavon) // XIth International  medical scientific  congress for students and young doctors, Pleven, Bulgaria. 16-18 October, 2013

o   Ежнед М. А., Горошко О. М., Ровінський О. О. Вплив ліпіну як основи ліпосомальної форми кверцетину порівняно з ліпофлавоном на функціональний стан нирок у щурів за умов гліцеролової моделі гострої ниркової недостатності при тривалому використанні // 95-я підсумкова наукова конференція професорсько- викладацького персоналу БДМУ, 17,19,24 лютого 2014-. ст 238

o   Ежнед М. А., Горошко О. М., Зеленюк В. Г., Драчук В. М. Актуальність та значення виховної роботи в навчальному процесі // Педагогіка здоров’я, 2014 / Збірник наукових праць IV Всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої 210-річчю з дня заснування Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди, 7 квітня 2014 року, м.Харків, с.138-141

o   Ежнед М. А., Горошко О. М., Драчук В. М. Фармакоекономічні аспекти лікування хронічного безкаменевого холециститу жовчогінними препаратами // Пріоритети розвитку медичних наук у ХХІ столітті, 2014 / Збірник тез наукових робіт Міжнародної – практичної конференції, 18-19 квітня 2014 року, м.Одеса, с.14-15

o   Ezhned M. А. , Horoshko O. М. , Drachuk V. М., Bobyk M. P, Horoshko N. A. Comparative analysis of influence of medicines of different forms containing Quercetin on kidney structure in case of renal insufficiency // XIIIth International Congress of Medical Sciences for students and young doctors, Sofia, Bulgaria. 8-11 May, 2014

o   Ежнед М. А., Горошко О. М., Драчук В. М., Грошовий Т. А. Використання оману високого при цукровому діабеті // Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів з міжнародною участю « Сучасні аспекти медицини та фармації - 2014», 15-16 травня 2014 року, м.Запоріжжя

Дисципліни, що викладаються:

технологія ліків, промислова технологія ліків

Хоббі, захоплення:

вивчення іноземних мов, подорожі

Контактний e-mail:
 
Написати листа