Матеріально-технічна база кафедри

Матеріально-технічна база кафедри

            Кафедра фармації розміщена у двох навчальних корпусах по вул. Целана, 9 та вул. Чорноморській, 15А. Лекції читаються у двох лекційних залах на 80 і 200 посадочних місць у навчальному корпусі по вул. Целана, 9 та у залі на 350 місць навчального корпусу по вул. Чорноморська, 15А. Лекційні зали оснащені проекційною апаратурою (мультимедійний проектор EPSON EMP-S3L, графопректори ЛІТЕР 2250), екранами, дошками, що дозволяє широко використовувати в навчальному процесі мультимедійні презентації лекцій, кольорові прозірки тощо.
        
 

       вул. Целана, 9
      
        У навчальному корпусі по вул. Целана, 9 розташовано 5 навчальних лабораторій і спеціалізований кабінет для проведення занять зі студентами та провізорами-інтернами, наукова лабораторія, лаборантська, кабінети завідувача кафедри, доцентів та асистентів.

           
        Дві фармакогностичні лабораторії оснащені гербаріями та зразками лікарської рослинної сировини, які розміщені згідно класифікацій діючих речовин лікарських рослин, наочно представлені зображення лікарських рослин у вигляді таблиць.

        Навчальну лабораторію з фармакоекономіки, організації та економіки фармації, організації управління та економіки фармації оснащено основними норматив-ними документами з організації роботи аптек, наказами та інструкціями МОЗ України, постановами Кабінету Міністрів України щодо діяльності фармацевтичних установ.
            
        У двох лабораторіях з фармакології представлено програмні лікарські препарати в оригінальній упаковці, рецептурні бланки (ф. №1 і №3), навчальні таблиці, інструкції та анотації на лікарські препарати, які є на фармацевтичному ринку України.
                                         
 
 


            вул. Чорноморська, 15а

             У корпусі по вул. Чорноморській, 15А розташовані 3 навчальні лабораторії і спеціалізований кабінет, кабінет для доцентів та асистентів, матеріальна кімната.
            Дві лабораторії з технології лікарських засобів оснащені асистентськими столами, на яких розміщені вертушки із штангласами, заповненими лікарськими та допоміжними речовинами, набором меблів для зберігання різних груп лікарських речовин, стіл провізора-аналітика з набором реактивів та реагентів для проведення повного хімічного аналізу екстемпоральних лікарських форм.
            Лабораторія з фармацевтичного та медичного товарознавства оснащена набором медичних інструментів та виробами медичного призначення, є необхідна нормативно-технічна документація (накази, постанови).
            Семінарські заняття з правових та етичних аспектів діяльності фармацевтичних підприємств, побічної дії ліків, основ сучасної гомеопатії та практичні заняття з менеджменту і маркетингу у фармації, медичного постачання при надзвичайних ситуаціях, фармацевтичних аспектів нутріціології, належної фармацевтичної практики проводяться у 2 спеціалізованих кабінетах, які оснащені необхідним обладнанням та навчальними таблицями з кожної дисципліни.
            На етапі завершення знаходяться роботи з облаштування приміщень для навчально-виробничої аптеки загальною площею 178 м2.

Перелік навчальних лабораторій, аудиторій (кабінетів) і допоміжних приміщень,
які використовуються кафедрою фармації

№ п/п
Назва та призначення приміщення

Корпус по вул. Целана, 9
1. Навчальні приміщення:
Лабораторія № 1
Лабораторія № 2
Лабораторія № 3
Лабораторія № 4
Лабораторія № 5
Навчальна аудиторія (кабінет) № 6
2. Навчально-допоміжна площа:
Кабінет завідувача кафедри
Кабінет доцентів
Асистентська
Лаборантська
3. Додаткові приміщення:
Наукова лабораторія
Загальна площа корпусу: 284,5 м2
Корпус по вул. Чорноморській, 15А
4. Навчальні приміщення:
Лабораторія № 7
Лабораторія № 8
Лабораторія № 9
Навчальна аудиторія (кабінет) № 10
  Навчально-виробнича аптека
5. Навчально-допоміжна площа:
Асистентська
Матеріальна кімната
Загальна площа корпусу: 332 м2
Загальна площа кафедри:  616,5 м2


           
Comments