Наукова діяльність

Основними напрямками наукової діяльності кафедри є:
 • дослідження гострої та специфічної токсичності, встановлення характеру впливу, фармакологічної та біологічної активності (антиоксидантна, протимікробна, гіпоглікемічна та ін.) нових лікарських засобів, створених на основі природної сировини (капсули «Гепафісан» та «Фітовенол», гранули «Полігербагастрин» та «Гепатропін», новий комбінований олійний фітозасіб, препарати кверцетину, препарати з прополісу, листків тополі китайської, стевії та якону), та синтетичних засобів (статини, тіоцетам, похідні 5-карбофункціоналізованих (імідазол-4-іл) тіооцтових кислот, нанохрому цитрат);
 • вивчення механізмів гепато- та нефропротекторних властивостей лікарських засобів із антиоксидантною активністю;
 • співставлення терапевтичної ефективності та економічної доступності препаратів.
У 2010 р. на кафедрі завершено виконання планової науково-дослідної роботи (НДР) «Фармакоекономічні аспекти і профіль фармакологічної дії на нирки кардіопротекторів метаболітної терапії (триметазидин, тіотриазолін, тіоцетам, мілдронат та ін.)». За результатами НДР оформлено завершальний науковий звіт за період з 2006 по 2010 рр.

Виконана НДР присвячена вирішенню актуальної проблеми – розширенню показань до застосування відомих препаратів. За результатами експериментальних досліджень доведено:
 • ефективність тіотриазоліну, тіоцетаму й предукталу як лікувальних засобів (нефропротектори) при експериментальній гострій нирковій недостатності;
 • ефективність тіоцетаму при патологічних станах, які супроводжуються затримкою води та солей в організмі (завдяки зменшенню інтерстиційної рідини);
 • здатність мілдронату активувати тканинний фібриноліз та протеоліз, що може бути враховано при фармакологічній корекції тромбоемболічних процесів;
 • хронофармакологічні аспекти дії на нирки мілдронату (зростання натрійурезу в І-й половині доби з акрофазою о 12.00-14.00 год), що є підставою для більш раціонального застосування препарату в клінічній практиці.
У 2015 р. на кафедрі завершено виконання чергової планової НДР «Фармацевтичні та медико-біологічні аспекти дії препаратів із антиоксидантними властивостями». У роботі вивчено ряд питань:
 • проведено фармакологічний скринінг з вибору оптимального складу та умовнотерапевтичної дози нових ЛЗ на основі природної сировини (капсули «Гепафісан», препарат «Гепадіф», збори ШКТ) за гепатопротекторною активністю, вивчино токсикологічні характеристики та фармакологічні властивості капсул «Гепафісан» і зборів ШКТ, досліджено спектр їх лікувальної дії на моделях гепатитів різної етіології;
 • проаналізовано структуру фармацевтичного ринку метилксантинів, визначено індекс їх важливості за критеріями наявності в нормативних документах (формальний VEN-аналіз) та досліджено фармакоекономічну доступність препаратів;
 • досліджено у порівнянні характер впливу різних препаратів (ліпофлавон, тіотриазолін, статини та ін.) на показники функції нирок та водно-сольового обмніу за умов норми та експерименттальної патології, ренальну дію препаратів з урахуванням віку та статі тварин, хронофармакологічних особливостей, різного мінералокортикоїдного фону, рівня натрійуретичного гормону та простагландинів, вплив препаратів на процеси пероксидації ліпідів та білків, фібрино- та протеолітичну системи організму;
 • розроблено оптимальні умови синтезу нових типів функціоналізованих імідазолів та досліджено їх біологічну активність;
 • вивчено кінетику та механізм процесу окиснення, розроблено методики кількісного визначення лікарських форм (ЛФ) дипразину за реакціями окиснення солями ПМСК;
 • досліджено надземну частину рослин роду Рaеonia L., виділено з них та ідентифіковано БАР, розроблено технологію отримання ЛЗ та встановлено їх фармакологічну активність, розроблено методики контролю якості.
Тема НДР кафедри на 2016-2020 рр. - «Фармакологічне та фармакоекономічне обґрунтування застосування засобів з антиоксидантною активністю за ушкодження нирок та органів травлення» (реєстраційний номер 0116U002932). Робота продовжує попередні розробки кафедри і ставить перед колективом наступні завдання:
 • вивчити показники нешкідливості та фармакологічну активність нових лікарських засобів (капсули «Гепафісан» та «Фітовенол», гранули «Полігербагастрин» та «Гепатропін», новий комбінований олійний фітозасіб, фармацевтична композиція на основі продуктів бджільництва) щодо їх впливу на органи травлення;
 • дослідити у порівнянні характер впливу засобів із антиоксидантною активністю (тіоцетам, статини, препарати кверцетину, екстракт листя тополі китайської, нанохрому цитрат) на показники функції нирок та водно-сольовий обмін за умов експериментальної патології з встановленням механізмів їх дії;
 • встановити фітохімічний склад листків стевії та якону з наступною розробкою технології одержання субстанцій біологічно активних речовин та вивченням гіпоглікемічної активності отриманих засобів;
 • здійснити цілеспрямований пошук нових фармакологічно активних речовин серед похідних імідазолів, функціоналізованих залишком тіооцтової кислоти, із встановленням біологічної активності;
 • проаналізувати номенклатуру статинів, представлених на фармацевтичному ринку України та встановити фармакоекономічну доступність препаратів.
Фрагментами НДР кафедри є власні дисертаційні дослідження співробітників кафедри, які виконуюються на даний час: 
 • Геруш О.В. (докторська дисертація);
 • Садогурська К.В. (кандидатська дисертація);
 • Ровінський О.О. (кандидатська дисертація);
 • Гудзь Н.А. (кандидатська дисертація).
За останні роки співробінтники кафедри захистили дисертаційні роботи, здобувши науковий ступінь кандидата фармацевтичних наук:
 • Геруш О.В. «Вплив тіотриазоліну на показники функції нирок та водно-сольового обміну» (2004) – 14.03.05, фармакологія (науковий керівник - д.мед.н., проф. Косуба Р.Б.);
 • Горошко О.М. «Лікувальні властивості корвітину і ліпофлавону при експериментальній гострій нирковій недостатності» (2010) – 14.03.05, фармакологія (науковий керівник - д.мед.н., проф. Заморський І.І.) ;
 • Музика Н.Я. «Експериментальне обґрунтування застосування нового препарату свічок “Альтабор” при захворюваннях передміхурової залози» (2010) – 14.03.05, фармакологія (науковий керівник - д.мед.н., проф. Яковлєва Л.В.) ;
 • Коровенкова О.М. «Фармакологічний профіль впливу тіоцетаму на функцію нирок» (2013) – 14.03.05, фармакологія (науковий керівник – д.мед.н., проф. Косуба Р.Б.).
 • Гаїна Ж.М. «Фармакологічні аспекти впливу мілдронату на функціональний стан нирок та водно-сольовий обмін» (2013) – 14.03.05, фармакологія (науковий керівник – д.мед.н., проф. Косуба Р.Б.);
 • Шлюсар О.І. «Реакції пероксомоносульфатної кислоти з похідними фентіазину та їх застосування в фармацевтичному аналізі» (2013) – 15.00.02, фармацевтична хімія та фармакогнозія(науковий керівник – д.х.н., проф. Блажеєвський М.Є.);
 • Зеленюк В.Г. «Нефропротекторні властивості статинів при гострій нирковій недостатності (експериментальне дослідження)» (2016) – 14.03.05, фармакологія (науковий керівник - д.мед.н., проф. Заморський І.І.).
 • Паламар А.О. «Синтез і біологічна активність 4-тіозаміщених 5-формілімідазолів та їх похідних» (2016) – 15.00.02, фармацевтична хімія та фармакогнозія (науковий керівник – д.х.н., проф. Вовк М.В.).
 • Ткачук О.Ю. «Розробка складу та технології комбінованого олійного фітопрепарату гепатотропної дії» (2017), 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація (науковий керівник - д.фарм.н., проф. Вишневська Л.І.).
 • Богдан Н.С. «Створення та вивчення препарату противиразкової дії на основі продуктів бджільництва» (2017), 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація (науковий керівник - д.фарм.н., проф. Тихонов О.І.).
Асистенти без наукового ступеня проводять пошукову роботу та скринінгові дослідження з метою подальшого планування та виконання кандидатських дисертацій.

У жовтні 2007 р. у м. Чернівцях кафедра фармації спільно з кафедрою внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб брала активну участь в організації та проведенні Всеукраїнської науково-практичної конференції «Підготовка клінічних провізорів в Україні: досвід, проблеми та перспективи».

Щорічно з 2012 року колектив кафедри приймає участь у організації секційного засідання "Фармакологія та фармація" Буковинського міжнародного медичного конгресу BIMCO (Bukovinian International Medical Congress).