Фармацевтичний

Фармацевтичний факультет


                                                                                             

Декан факультету
Паліброда Надія Михайлівна
кандидат медичних наук, доцент кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб


                                                                                                  

Помічник декана
Паламар Аліна Олександрівна
кандидат фармацевтичних наук, старший викладач кафедри фармації


      
Фармацевтичний факультет готує фахівців за спеціальністю:

226 «Фармація, промислова фармація» (освітній ступінь "магістр") за двома формами навчання (денна та заочна), на базі двох рівнів:
  • на базі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання з терміном навчання 5 років та за заочною формою з терміном навчання 5,5 років
  • на базі здобутого раніше рівня «молодший спеціаліст» за спеціальністю «Фармація, промислова фармація» з терміном навчання 4 роки за денною формою навчання та 4.5 роки за заочною формою навчання
Правила прийому на навчання для здобуття вищої фармацевтичної освіти:


Адреса факультету:

58002, м. Чернівці,
Театральна площа, 2, І поверх (Адміністративний корпус БДМУ)
тел. +380(0372) 559320
Web: Фармацевтичний факультет
е-mail: ff@bsmu.edu.ua