Список дисциплін

Вступ у фармацію

Фармакологія

Технологія ліків

Фармацевтичне право та законодавство

Технологія ліків

Фармацевтичний менеджмент та маркетинг

Організація та економіка фармації

Фармацевтичне та медичне товарознавство

Лікарська токсикологія

Фармакоекономіка

Біофармація та фармацевтична біотехнологія

Соціальна фармація

Технологія лікарських косметичних засобів

Розробка лікарських засобів