ПІДГОТОВКА ПРОВІЗОРІВ-ІНТЕРНІВ


1. Загальні  питання клінічної фармакології та медична рецептура
2. Організація управління та економіки фармації
3. Фармацевтична технологія
4. Фармакогнозія
5. Медичне постачання при надзвичайних ситуаціях