Клінічна фармація (ОКР "спеціаліст")
5 курс
Основи медичної стандартизації
Фармакоекономіка