Спеціальність «Фармація, промислова фармація» освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр», освітній ступінь “молодший бакалавр”